BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Wybrane aspekty polityki rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
Selected Aspects of Accounting Policy for the Public Sector Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 171-177, Bibliogr. poz. 5
Keyword
Rachunkowość, Polityka rachunkowości, Finanse publiczne
Accounting, Accounting policy, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ustawa o rachunkowości zobowiązuje wszystkie jednostki do posiadania dokumentacji opisującej przyjętą politykę rachunkowości. W jednostkach sektora finansów publicznych jej opracowanie wymaga uwzględnienia nie tylko zasad wynikających z ustawy. Konieczne jest również dostosowanie ich do szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, wynikających ze specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

The Act of Accounting obliges all entities to possess documentation describing settled accounting policy. In respect of the public sector units in the process of preparing such documentation some additional rules apart from ones coming from the Act need to be taken into consideration. What is also essential is to adjust them to particular budgetary accounting rules, resulting from the public sector specific. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Machowiec M.: Jedna dokumentacja polityki rachunkowości dla kilku jednostek. "Rachunkowość budżetowa", 2007, nr 20.
  2. Rypińska M.: Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych - zakres, zasady tworzenia, dostosowanie do specyfiki sektora finansów publicznych, cz. II, "Rachunkowość budżetowa", 2006, nr 8, "Dodatek specjalny" 2006, nr 2.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, Dz. U. nr 142, poz. 1020.
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu