BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Projektowanie budżetów kosztów działalności ubezpieczeniowej na potrzeby zarządzania i kosztami w zakładzie ubezpieczeń
Costs of Insurance Activity Budget Projects in Insurance Companies for Cost Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 57-67, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Ubezpieczenia, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Zarządzanie kosztami, Budżetowanie
Accounting, Insurances, Insurance companies, Costs management, Budgeting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zakłady ubezpieczeń są instytucjami finansowymi, dla których problematyka zarządzania kosztami powinna odgrywać istotną rolę, gdyż podlegają one nadzorowi finansowemu oraz są oceniane przez rynek pod kątem wyników finansowych. Dlatego też rola budżetowania kosztów u ubezpieczycieli jest istotna, szczególnie dla potrzeb zarządzania kosztami. Polskie zakłady ubezpieczeń wykazują w ostatnich latach duży spadek udziału kosztów działalności ubezpieczeniowej, a w szczególności kosztów administracyjnych. Budżetowanie kosztów działalności ubezpieczeniowej obejmuje trzy obszary, są to: • budżetowanie kosztów akwizycji, • budżetowanie kosztów administracyjnych, • wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności na potrzeby budżetowania. Ośrodki odpowiedzialności wyodrębnione na potrzeby budżetowania to departamenty w ramach centrali, oddziały i przedstawicielstwa. Budżety kosztów akwizycji oraz kosztów administracyjnych powinny zostać opracowane z podziałem na grupy ubezpieczeniowe (produkty ubezpieczeniowe) oraz z wyodrębnieniem poszczególnych pozycji kosztów bezpośrednich i pośrednich. .(abstrakt oryginalny)

Cost management is the most important part of management process in such a institution as insurance company because of financial product and need for financial liquidity management. Polish insurance companies have been looking after their costs for few years what is presented in insurance market analysis. Cost management process contains such tasks as: finding out common elements for the chosen strategy of insurance company and costs reduction, preparing the partition strategic tasks on three insurance company activity areas, selection and elaboration proper cost accounting system, preparation costs budgeting, monitoring actions and operations, preparing costs calculation report according to received early costs classification, control and deviations analysis, estimation of cost management process application. For management and budgeting costs of insurance activity could be classified for acquisition costs and administrative costs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Karmańska A., Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela, PWN, Warszawa 2003.
 2. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 3. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 4. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 5. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003.
 6. Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, red. J. Handschke, AE Poznań 2006.
 7. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk 2002.
 8. Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, B. Nita, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 9. Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2001.
 10. Strategiczne zarządzanie kosztami, red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2006.
 11. www.knf.gov.pl
 12. Materiały wewnętrzne zakładów ubezpieczeń
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu