BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świderska Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Analiza inwestycji Lubelskiego i Podlaskiego Funduszu Kapitałowego w małe i średnie przedsiebiorstwa
The Analysis of Investment of Lublin and Podlasie Capital Funds in Small and Medium-Sized Enterprisess
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 329-341, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje, Fundusze kapitałowe
Small business, Investment, Capital funds
Note
summ.
Abstract
Najmniej rozpoznanym segmentem polskiego rynku venture capital pozostaje najmniejszy segment quasi-funduszy venture capital, którego szczególna rola wynika z finansowania przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw. Artykuł prezentuje najważniejsze założenia i kolejne etapy realizacji polityki inwestycyjnej lubelskiego i podlaskiego funduszu kapitałowego w latach 1996-2006. Zawiera także elementy oceny efektywności inwestycji z punktu widzenia funduszy oraz oceny oddziaływania inwestycji venture capital na wybrane obszary funkcjonowania ich spółek portfelowych.(abstrakt oryginalny)

The least-recognized segment of the Polish market for venture capital remains the smallest segment of quasi-venture capital funds, which specific role stems primarily from the financing of small and medium-sized enterprises. The article presents the key assumptions and successive stages of the investment policy of Lublin and Podlasie capital funds in the years 1996-2006. It also includes elements of the assessment of investments' effectiveness from the point of view of the funds and the assessment of the impact of venture capital investments on selected areas of operation of their portfolio companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dokumenty Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie i Białymstoku, dotyczące LFK Sp. z o.o., PFK Sp. o.o. oraz ich spółek portfelowych.
  2. EVCA Yearbook 2006, Zaventem, Belgium 2006.
  3. EVCA Yearbook 2007, Zaventem, Belgium 2007.
  4. Rocznik 2002/2003/2004/2005, PSIK, Warszawa.
  5. Samcik M.: Interesują ich miliony. "Gazeta Wyborcza" z 1.04.2003 r.
  6. Tamowicz P.: Venture capital - kapitał na start. PARP, Gdańsk 2000.
  7. http://epp.eurostat.cec.eu.int/.
  8. http://www.ppea.org.pl/.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu