BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podatek od towarów i usług a koszt kapitału inwestycyjnego przedsiębiorstw
Value Added Tax and the Cost of Capital Investment Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 109-121, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Inwestycje przedsiębiorstw, Teoria finansów, Koszt kapitału
Value Added Tax (VAT), Enterprises investments, Financial theory, Capital cost
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu wskazano, że przedsiębiorstwa polskie powinny uwzględniać podatek od towarów i usług szacując koszt kapitału własnego z emisji nowych akcji zwykłych, czyli kapitału inwestycyjnego. Podatek ten wpływa na wzrost kosztu pozyskania tego kapitału, gdyż polskie prawo podatkowe nie daje możliwości odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach dokumentujących poniesione w związku z emisją nowych akcji kosztów. Z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa i idei budżetowania kapitałowego niewątpliwie brak możliwości odliczenia podatku naliczonego zwiększa koszt pozyskania kapitału, co w konsekwencji może prowadzić do decyzji o nie przyjęciu projektu inwestycyjnego do realizacji.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of the influence of value added tax on the cost of capital investment companies and equity. On the basis of polish tax law analysis it was proved that polish companies that assess the cost of external common equity should take the value added tax into account. The value added tax increases the cost of issuing of new common stock.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Borecka G., Sachs K.: VAT po zmianach. Przegląd podatkowy 2001, nr 1.
  2. 1 Brigham E.F., Gapenski L.C.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.
  3. Brigham E. R, Houston J.F.: Podstawy zarządzania finansami. T 2, PWE, Warszawa 2005.
  4. Duliniec A. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  5. Gordon M.: The Investment Financing and Valuation of the Corporation. Irwin, Homewood 1962.
  6. Sierpińska M., Jachna T: Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. VI Dyrektywa VAT. Pod red. K. Sachs, CH. Beck, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu