BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorczyńska Alina (Politechnika Śląska)
Title
Problem oceny opłacalności i wyboru formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Problem of Assessing the Cost-Effectiveness and Choice of Forms of International Businesses
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 85-98, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Globalizacja, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Wartość zaktualizowana netto, Opcje rzeczywiste
Globalization, Enterprise internationalization, Net present value (NPV), Real options
Note
streszcz., summ..
Abstract
Postępująca internacjonalizacja przedsiębiorstw jest jednym z najbardziej widocznych przejawów otoczenia globalnego. Przedsiębiorstwa wykorzystując różne formy internacjonalizacji, coraz chętniej wchodzą na rynki zagraniczne. Jednakże przed przedsiębiorstwami pojawia się problem wyboru odpowiedniej formy internacjonalizacji. Każda z takich decyzji musi być poprzedzona oceną opłacalności. W tym celu najczęściej wykorzystuje się tradycyjne metody dyskontowe, na przykład metodę NPV, która jednak posiada ograniczenia. Jako nowoczesne rozwiązanie postuluje się uzupełnienie metod dochodowych o koncepcję opcji rzeczywistych.(abstrakt oryginalny)

Progressive internationalization of companies is one of the most visible manifestations of the global environment. Companies use different forms of internationalization, more and more willing to enter into foreign markets. However, companies appear to choose the appropriate form of the problem of internationalization. Any such decision must be preceded by an assessment of cost-effectiveness. To this end, the most frequently used traditional methods of discounters, such as NPV method, which, however, has limitations. As a solution should be given modem methods of supplementing income on the concept of real options.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Ball D., Culloch W. H., International Business- Introduction and Essentials, Adison- Wesley Publishing Company, New York 1991.
 2. Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa 2005.
 3. Buckley A., Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, PWN, Warszawa 2002.
 4. de Meza D. i van der Ploeg F., Production flexibility as a motive for multinationality, "Journal of Industry Economics", 1987, t. 35 No 3.
 5. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
 6. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 7. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, tom I, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 8. Gorczyńska A., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł zrostu wartości rynkowej, CeDeWu, Warszawa 2008.
 9. Gorczyńska A., Problem oceny realizacji inwestycji zagranicznych, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, pod red. W. Krawczyka, Uniwersytet Szczeciński. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 5, Szczecin 2008.
 10. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 11. Penc J., Leksykon biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 12. Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, pod. red. T. Sporka, Wyd. AE Katowice, 2000.
 13. Root F.R., Entry Strategies for International Markets, Lexington Books- Maxwell McMillan International, New York, 1994.
 14. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 15. Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w  Polsce, Warszawa 1997.
 16. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu