BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głód Grzegorz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Głód Wojciech (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Budżetowanie elastyczne w warunkach jednostki ochrony zdrowia
The Elastic Budgeting in Conditions of the Individuals of the Health Protection
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 99-107, tab.,bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Usługi medyczne, Budżetowanie, Planowanie budżetowe
Management in healthcare, Medical services, Budgeting, Budget planning
Note
streszcz., summ..
Abstract
W przypadku polskich jednostek ochrony zdrowia system tworzenia planów działalności, w tym planów finansowych jest uwarunkowany rozwiązaniami systemowymi, które ograniczają możliwość planowania strategicznego, a wykorzystanie narzędzi wspomagających planowanie operacyjne jest również znacznie utrudnione. Stosowanie procedury budżetowania elastycznego w procesie planowania i kontroli realizacji może w pewnym stopniu proces ten usprawnić i dostosować do specyfiki jednostki ochrony zdrowia. Wprowadzenie budżetów indywidualnie negocjowanych może stanowić usprawnienie na poziomie niestandardowych przypadków zniekształcających statystyczne modele budżetowania elastycznego. Dodatkowym warunkiem powodzenia w stosowaniu tego narzędzia jest odpowiednie dostosowanie systemu finansowo-księgowego jednostki.(abstrakt oryginalny)

In case of Polish individuals of the health protection, the system of creating the plans of the activity (in this case the financial plans) is conditioned basically by the system solutions. These particular system solutions limit the possibility of strategic planning and the usage of the helping tools, such as the operating planning which is also obstructed. Applying the procedure of the elastic budgeting in the process of planning and the control of realization can improve the process and adapt the specific of the individual of the health protection. The introduction of the budgets individually negotiated may constitute the improvement on the level of non- standard cases disfiguring the statistical models of the elastic budgeting. The adaptation of the system is the additional condition of success in applying this tool suitable financially, such as the accountant of the individual.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Drury C, Rachunelc Jcosztów, PWN, Chapman&Hall, Warszawa 1995.
  2. Leszczyński Z., Wnuk-Pel T., Controlling w praktyce, ODiDK, Gdańsk 2004..
  3. Vollmuth H. J., Controlling-planowanie, kontrola, zarządzania. Placet, Warszawa 1993.
  4. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 2003.
  5. Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
  6. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P, Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
  7. Veth Better George, Resource Allocation with Cause-and-Effect Performance Analysis, DM Review. New York: Jan 2007. Vol. 17, Iss. 1; pg. 37.
  8. Zarządzanie finansami, logistyka i marketing w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Wybrane problemy. Aspekt teoretyczno-praktyczny. Praca zbiorowa pod red. M. Smolenia, Biuro do spraw zagranicznych programów pomocy w ochronie zdrowia. Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu