BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Elżbieta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Ryzyko w budżetowaniu działalności przedsiębiorstwa
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 123-132, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Budżetowanie
Risk management, Budgeting
Note
streszcz., summ..
Abstract
W procesie podejmowania decyzji istotną rolę odgrywa planowanie, które jest jednym z elementów zarządzania. Liczbowym wyrażeniem planu działania jednostki gospodarczej jest budżet. Budżetowanie to poruszanie się w przyszłości, wiąże się więc z ryzykiem. Ryzyko to jest uzależnione od wielu czynników, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Dla sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem jest niezbędne jego uwzględnienie w budżetowaniu. W artykule przedstawiono pojęcie ryzyka oraz jego rodzaje. Ukazano również wpływ ryzyka na system budżetowania działalności przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk 2002.
 2. Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004, s. 283.
 3. Finanse przedsiębiorstwa. Red. L. Szyszko, PWE, Warszawa 2000.
 4. Jaruga A.A., Nowak W.A, Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Wyd. II, Absolwent, Łódź 2001.
 5. Jedynak P, Szydełko S.: Zarządzanie ryzykiem. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
 6. Jędralska K.: Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 1992.
 7. Nowak E.: Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Red. W. Krawczyk, Studia i Prace WNEiZ US nr 5, Szczecin 2008.
 8. Rachunkowość zarządcza. Red. T. Kiziukiewicz, Wyd. Ekspert, Wrocław 2009.
 9. Ryzyko w rachunkowości. Red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008.
 10. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN, Warszawa 2006.
 11. Smaga E.: Ryzyko i zwrot w inwestycjach. FRRwP, Warszawa 1995.
 12. Stępień R: Zarządzanie ryzykiem projektów, "Zarządzanie i Rozwój", nr 9/ 21 2001.
 13. Walczak M.: Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998.
 14. Wilimowska Z.: Fuzje firm a ryzyko działalności, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa"', nr 8/2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu