BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wartini-Twardowska Jolanta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Strategie finansowe wielopoziomowych grup kapitałowych - potrzeba czy wymysł?
Strategies for Financing Multi-Level Capital Groups - a Need or a Whim?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 343-350, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Finanse, Grupa kapitałowa
Finance, Capital group
Note
summ.
Abstract
"Grupa kapitałowa jest rzeczywistym fenomenem krajowej i międzynarodowej praktyki gospodarczej. Jest również fenomenem teoretycznych dyscyplin, takich jak ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa oraz prawo gospodarcze"4. Aby taką formą połączenia efektywnie zarządzać, warto poznać i stosować interdyscyplinarne instrumenty zarządzania i przełożyć je na skuteczne decyzje. Niejednokrotnie w praktyce gospodarczej z lekceważeniem podchodzi się do zarządzania tego typu organizacjami, ignorując wielowymiarową specyfikę ich funkcjonowania. Ma to bezpośrednie przełożenie na formułowanie strategii finansowych grup kapitałowych, gdzie często niemożliwe jest oszacowanie skutków decyzji zmieniających strukturę powiązań kapitałowych w grupie. Strategie finansowania grup kapitałowych rządzą się swoimi prawami i im bardziej złożona organizacja, tym bardziej skomplikowany proces budowania spójnej koncepcji długoterminowego zarządzania finansami w grupie. Chodzi tu przede wszystkim o wpływ realizowanej strategii finansowej na efektywność bądź wartość grupy ocenianej określonymi procedurami, zależnymi od wyboru metod i/lub procedur konsolidacji danych finansowych.(abstrakt oryginalny)

capital group is a real phenomenon in both national and international economic practices. It is also a phenomenon of theoretical disciplines, such as economics and organisation of enterprise and economic law5. Strategies for financing capital groups are specific. The more complex the organisation, the more complicated the process of building a coherent concept of its financial strategy. An impact the strategy exerts on an organisation effectiveness or goodwill shall be evaluated by means of specific procedures, dependent on the choice of methods, procedures for consolidation of the capital group's financial data. When we ignore the impact these (organisation-specific) factors have on the achievement of aims, it will be impossible to correctly measure the results or evaluate the strategy itself.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Baetge J., Kirsch H.J., Thiele S.: Konzernbilanzen. IDW-Verlag, Dusseldorf 2000.
  2. Hungenberg H.: Zentralisation und Dezentralisation. Gabler Verlag, Wiesbaden 1995.
  3. Theisen M.: Konzern. Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2000.
  4. Wartini-Twardowska J.: Konsolidacja sprawozdań finansowych w procesie analizy rentowności kapitału własnego i wyceny wartości dwupoziomowej grupy kapitałowej. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu