BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Pozycja konkurencyjna małych i średnich spółek na rynku giełdowym
Competitive Position of Small and Middle Companies on the Stock Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 351-360, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Giełda, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki publiczne
Stock exchange, Small business, Public companies
Note
summ.
Abstract
Analiza przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw prowadzona jest w różnych obszarach - jednym z nich może być rynek giełdowy, miejsce notowań akcji spółek publicznych. Celem opracowania jest ocena pozycji konkurencyjnej giełdowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Analizą objęto spółki notowane na giełdzie w latach 2002-2007. W świetle wyników analizy małe i średnie spółki są mniej konkurencyjne w porównaniu ze spółkami dużymi. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest stosunkowo niski poziom ich rentowności.(abstrakt oryginalny)

Analysis of the competitive advantage of the enterprise is being led in different areas - a stock market, a place of the quotation of shares of public companies can be one of them. In this paper an attempt has been made to assess of competitive position of polish public small and middle companies. Analysis was made by companies quoted on the stock market in the period 2002-2007. In the light of results of analysis small and middle companies are less competitive in the comparison to large companies. The cause of such a state of affairs is essential relatively low of their profitability.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Furman T.: Rynek dla firm z ideą. W: Almanach polskiego rynku kapitałowego. Przewodnik Inwestora. Gazeta Giełdy "Parkiet", grudzień 2007.
  2. Helfert E.A.: Techniki analizy finansowej. PWE, Warszawa 2004.
  3. Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  5. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Red. M. Strużycki. Difin, Warszawa 2002.
  6. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. Red. M. Moszkowicz. PWE, Warszawa 2005.
  7. Zdyb M.W.: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw budowlano-montażowych notowanych na GPW w Warszawie. "Nasz Rynek kapitałowy" 2005, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu