BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kes Zdzisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wyróżnianie wartości ekstremalnych przy użyciu formuł tablicowych w MS Excelu
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 161-169, tab., rys.
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Inwestycje przedsiębiorstw, Teoria finansów, Koszt kapitału
Value Added Tax (VAT), Enterprises investments, Financial theory, Capital cost
Note
streszcz., summ..
Abstract
W omawianym artykule przedstawiono wspomaganie kontroli polegającej na sprawdzaniu poprawności i zgodności wybranych zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi przy pomocy aplikacji stworzonej na bazie MS Excela. Kontrola przedstawiona w tym opracowaniu ma charakter wyrywkowy, wymagający dokonania selekcji zapisów księgowych będących przedmiotem porównań. Selekcji polegają zapisy księgowe spełniające warunki określonego regulaminem wewnętrznym jednostki gospodarczej. Kryterium wyboru ustalane jest na podstawie wartości zaksięgowanych dokumentów (kosztów, przychodów, wpływów itp.) z tym, że sprawdzianu poddaje się określony procent dokumentów z wartościami maksymalnymi i minimalnymi w ramach każdego ośrodka odpowiedzialności. Aplikacja przedstawiana w tym artykule, na podstawie zaimportowanych danych z systemu finansowo-księgowego dokonuje wyróżnienia rekordów z dokumentami spełniającymi założone na wstępie warunki. Selekcja ta jest wykonywana z wykorzystaniem formatowania warunkowego oraz standardowych funkcji MS Excela, które są używane nie, jako zwykłe formuły tylko, jako formuły tablicowe. Wybrane w ten sposób dokumenty są następnie poddawane kontroli rachunkowej, merytorycznej i formalnej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu