BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klinowski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kalkulacja kosztów docelowych w zarządzaniu przez projekty
Target Costing Calculation in Management by Projects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 171-177, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Koszty, Rachunek kosztów docelowych, Zarządzanie projektem
Management accounting, Costs, Target costing, Project management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie przez projekty jest obecnie coraz chętniej i częściej wykorzystywane w organizacjach. Niniejsze opracowanie prezentuje wybrane elementy z zakresu doboru instrumentów rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach realizujących projekty. Dobierając instrumenty rachunkowości zarządczej należy każdorazowo brać pod rozwagę zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne uwarunkowania przedsiębiorstwa. Niniejsze opracowanie prezentuje proces kalkulacji kosztów docelowych w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty. (abstrakt oryginalny)

Management by projects is more and more often applied by companies nowadays. The foregoing paper presents the chosen components of the selection of management accounting instruments. It needs to be considered internal as well as exterior circumstances of business running when management accounting instruments are matched. In case of the company managed by projects internal circumstances become characteristic. Foregoing paper presents the process of target costing calculation in project companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Cooper R., Japanese Cost Management Practices, CMA Magazine, r. 68, nr 8, październik 1994.
  2. Miles D., Technics of Value Analysis and Value Engineering, McGraw-Hill, New York 1961.
  3. Monden Y., Cost Reduction Systems. Target Costing and Kaizen Costing, Productivity Press, Portland 1995.
  4. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
  5. Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu