BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cwynar Wiktor (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Próba wyjaśnienia oczekiwanej stopy zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą różnych miar zmienności
Explaining Expected Rate of Return on Warsaw Stock Exchange Using Different Volatility Measures
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 375-386, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Giełda
Stock exchange
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono część wyników badań poświęconych próbie wyjaśnienia wymaganej stopy zwrotu z kapitału własnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pomocą miar ryzyka zaklasyfikowanych do trzech rodzin: lokalnych miar ryzyka rynkowego (w tym miar zagrożenia opartych o semiwariancję), globalnych miar ryzyka rynkowego (w tym miar zagrożenia opartych o semiwariancję) oraz miar łącznego ryzyka. Wszystkie z badanych miar ryzyka - za wyjątkiem odchylenia i semiodchylenia standardowego - okazały się nieistotne w wyjaśnianiu stóp zwrotu z akcji polskich spółek w większości objętych analizą okresów.(abstrakt oryginalny)

This paper presents some statistics resulting from empirical research on identification of significant risk factors determining expected stock return on Warsaw Stock Exchange (WSE). Past stock returns (measured as TSR ratios for six 5-year periods) for each company listed on WSE were regressed against seven risk characteristics: local beta coefficient, adjusted local beta coefficient (based on Blume-type adjustment), downside local beta coefficient, standard deviation, semi standard deviation, global beta coefficient and downside global beta coefficient. Results of regression analysis showed that none of above-mentioned risk factors - except for standard deviation and semi standard deviation for most of the periods - were significant at 5% significance level.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Blume M.: On the Assessment of Risk. "Journal of Finance" 1971, nr 6.
 2. Borchert A., Ensz L., Knijn J., Pope G., Smith A.: Understanding Risk and Return, the CAPM and the Fama-French Three-Factor Model. Tuck School of Business at Dartmouth, 2003.
 3. Carhart M.M.: On Persistence in Mutual Fund Performance. "Journal of Finance" 1997, nr 52.
 4. Chun A.L.: Multifactor Equity Pricing Models, http://zonecours.hec.ca/af1CodexImp.txp?instId= A2007-1-1203425&lang=en.
 5. Eijgenhuijsen H., Buckley A.: An Overview of Returns in Europe. "The European Journal of Finance" 1999, nr 5.
 6. Estrada J.: The Cost of Equity of Internet Stocks: A Downside Risk Approach, http://papers.ssrn.com.
 7. Fama E.F., French K.R.: Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. "Journal of Financial Economics" 1993, nr 33.
 8. Goetzmann W.N., Li L., Rouwenhors K.G.: Long Term Global Market Correlations, http://papers.ssrn.com.
 9. Sharpe W.F.: Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. "Journal of Finance" 1964, September.
 10. Vasicek O.: A Note on Rusing Cross-Sectional Information in Bayesian Estimation of Security Betas. "Journal of Finance" 1973, nr 28.
 11. Vos E.: A Conceptual Framework For Practical Risk Measurement in Small Businesses. "Journal of Small Business Management" July 1992, www.ebsco.com.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu