BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Budżetowanie a controlling w gospodarstwie wiejskim
Budgeting vs. Controlling on the Farm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 179-195, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rachunkowość rolna, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo, Budżetowanie, Controlling
Agricultural accountancy, Arable farm, Agriculture, Budgeting, Controlling
Note
streszcz., summ..
Abstract
W rolnictwie systemy wspomagające zarządzanie podmiotami gospodarczymi, a więc gospodarstwami i przedsiębiorstwami rolniczymi przechodziły burzliwe zmiany. W chwili obecnej podstawą indywidualnego i społecznego dobrobytu w rolnictwie są oszczędnie gospodarujące i nastawione na racjonalny zysk gospodarstwa wiejskie. Według nas w najbliższym czasie w rolnictwie ma szansę upowszechnić się system controllingu, który powinien stanowić pomoc w pracy doradcy. Przyczyn małego zainteresowania controllingiem do chwili obecnej w rolnictwie należy szukać w niedorozwoju systemów w zakresie księgowości rolniczej i rachunkowości, a także brakiem dążenia ze strony rolników do maksymalizacji uzyskiwanych efektów. Jednak rozpoczęcie prac studialnych, a także wdrożeń pilotażowych w wybranych gospodarstwach wydaje się jak najbardziej uzasadnione.(abstrakt oryginalny)

At the present time, there are a lot of changes in the systems that support the managing of the farms. Today, the basic models of the well run farms are the one that are efficient and can generate steady income over a long period of time. We believe that in the near future the process of controlling will have a growing impact on the way we are managing a farm. So far controlling had a small interest due to the immature farm accounting practices and the lack of effort to maximize the output. Today, after the trials in a sample of the farms with implementing the controlling process, its awareness is increasing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kondraszuk T.: System skomputeryzowanej rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym. Praca doktorska. SGGW Warszawa 1991.
  2. Kondraszuk T.: Controlling w rolnictwie. Szkoła Agrobiznesu, ODR Bonin 1995.
  3. Kondraszuk T.: Rachunkowość zarządcza w rolnictwie w warunkach globalizacji, [w:] Rachukowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe nr 14, UE, Wrocław 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu