BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawiła-Niedźwiecki Janusz (Politechnika Warszawska), Jadwiszczok Adam
Title
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny energii elektrycznej z wykorzystaniem derywatów Międzynarodowej Giełdy Towarowej
Risk Management of Electricity Price Moves Using International Commodity Exchange's Derivatives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 387-393, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie, Ryzyko, Energia elektryczna
Management, Risk, Electric power
Note
summ.
Abstract
Referat streszcza studium badawcze poprzedzające uruchomienie obrotu derywatami energetycznymi przez Międzynarodową Giełdę Towarową w Katowicach w porozumieniu z wybranymi dystrybutorami energii elektrycznej. Studium uwypukla przesłanki równoległego i niekonkurencyjnego (lecz komplementarnego) istnienia rynku dostaw rzeczywistych prowadzonego przez giełdy energii oraz rynku derywatów energetycznych prowadzonych przez giełdy towarowe.(abstrakt oryginalny)

Paper is a brief summary of study, which preceds a start of electrical derivatives by International Commodity Exchange. This studies characterize well known world's solution paralell and non competitive but coexisting two energy (electricity) markets as cash (spot) trade in the Electricity Exchange and Commodity Exchange with derivatives contracts will provide the electricity industry with the means to manage the risks associated with the volatile cash market.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Energetyka w Unii Europejskiej. Red. A. Dobroczyńska. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, grudzień 2003.
 2. Jadwiszczok A., Jadwiszczok J.: Analiza kontraktów terminowych mających wpływ na cenę energii elektrycznej, opracowanie Międzynarodowej Giełdy Towarowej S.A., Katowice 2007.
 3. Jadwiszczok A., Jadwiszczok J., Zawiła-Niedżwiecki J.: Zarządzanie ryzykiem poprzez rynek giełdy towarowej dla sektora elektroenergetycznego. opracowanie Międzynarodowej Giełdy Towarowej SA, Katowice 2007.
 4. Michalski D., Krysta B., Lelątko P.: Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej. Instytut doskonalenia wiedzy o rynku energii, Warszawa 2004.
 5. Michalski D., Krysta B.: Zielone rynki - nowe miejsca powstawania ryzyka dla uczestników rynku energii elektrycznej. "Rynek Terminowy" 2005, nr 2.
 6. Mielczarski W.: Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne. Agencja Rynku Energii, Warszawa 2004.
 7. Preś J.: Zarządzanie ryzykiem pogodowym. CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 8. Unger G.: Hedging Strategy and Electricity Contract Engineering. Praca doktorska, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich 2002.
 9. www.ure.gov.pl (Urząd Regulacji Energetyki).
 10. www.cire.pl (Centrum informacji o rynku energii).
 11. www.knf.gov.pl (Komisja Nadzoru Finansowego).
 12. www.nymex.com (New York Mercantile Exchange), Electricity Futures Contracts.
 13. www.cbot.com (Chicago Board of Trade).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu