BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miklewicz Zbigniew (Zakłady Chemiczne Police S.A.), Rzempała Artur (Zakłady Chemiczne Police S.A.), Wojdyła Zdzisław (Remech Sp. z o.o.)
Title
Strategia dźwigni wzrostu jako zaawansowana forma outsourcingu kontraktowego
Growth Leverage Strategy as an Advanced Form of Contractual Outsourcing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 407-413, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Outsourcing
Outsourcing
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia koncepcję outsourcingu i jej zastosowanie w realizacji strategii dźwigni wzrostu. W ramach omawiania koncepcji outsourcingu wyróżnione zostały formy outsourcingu kapitałowego oraz kontraktowego. Strategia dźwigni wzrostu przedstawiona została jako zaawansowana forma outsourcingu kontraktowego. Jej istota polega na wykorzystaniu zasobów innych firm z pożytkiem dla własnego przedsiębiorstwa. W artykule omówione zostały podstawowe korzyści możliwe do uzyskania dzięki realizacji strategii dźwigni wzrostu. Skuteczna strategia dźwigni wzrostu wymaga jednak od firmy utrzymywania pewnego poziomu zasobów własnych, niezbędnych do tego, aby zachęcić kolejne firmy do udziału w sieci podwykonawców.(abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of outsourcing and its application in growth leverage strategy, with particular emphasis on capital and contractual outsourcing. Growth leverage strategy is presented as an advanced form of contractual outsourcing, the essence of which is the use of other firms' human resources for the benefit of one's own company. There follows a discussion of the possible gains to be made as result of implementing a growth leverage strategy, although it must be remembered that this requires the company to maintain a certain standard among its own workforce in order to encourage additional companies to take part in the subcontracting network.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Famielec J.: Outsourcing - pomysł na udoskonalenie. "Gazeta Pomorska" 2000, nr 4.
  2. Hagel J.: Dźwignia wzrostu: jak zwiększyć sprzedaż nie poświęcając zysków. "Harvard Business Review"2003, nr 4.
  3. Pawłowicz L.: Fuzje i podziały w świetle zarządzania wartością. Materiały konferencyjne, "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu", Gdynia 2001.
  4. Trocki M.: Outsourcing - kształtowanie przestrzeni rynkowej przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" 2001, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu