BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański), Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański), Ossowski Marek (Uniwersytet Gdański), Susmarski Sebastian (Uniwersytet Gdański)
Title
Plan projektu budowy systemu controllingu na Uniwersytecie Gdańskim
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 207-216, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie szkolnictwem, Administracja uczelni, Szkolnictwo wyższe, Controlling
Education management, Universities administration, Higher education, Controlling
Note
streszcz., summ..
Company
Uniwersytet Gdański
University of Gdansk
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie planu projektu budowy systemu controllingu na Uniwersytecie Gdańskim. Artykuł podzielony został na dwie zasadnicze części: w pierwszej przedstawione zostały cele, zakres i produkty budowanego systemu, natomiast druga część poświęcona została aspektom związanym z zarządzaniem projektem. Przedstawiono wstępny harmonogram prac wdrożeniowych, zwrócono uwagę na czynniki ryzyka oraz przedstawiono założenia zarządzania projektem.(abstrakt oryginalny)

The aim of this elaboration (essay) is to present the project of building system of controlling at University of Gdansk. The article is divided into two basic parts. Purposes, fields and products of building system are described in the first part. The second part is about aspects connected with the project management. The opening timetable of implementing tasks, elements (factors) of risk and assumptions of project management are described in the essay.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod redakcją M. Sierpińskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 .
 2. Czakon W., Zarządzanie projektem wdrożenia ABC/M z perspektywy wdrożeniowca i  użytkownika, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 10/2003.
 3. Kaczmarek T, Zarządzanie ryzykiem - handlowym, finansowym, produkcyjnym - dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2002.
 4. Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Bydgoszcz 1997.
 5. Niedbała B., Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty. Oficyna, Kraków 2008.
 6. Nowak E., Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1996.
 7. Ossowski M., Koncepcja budżetowania kosztów i przychodów państwowej szkoły wyższej, praca doktorska, Uniwersytet Gdański, Sopot 2007.
 8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1997.
 9. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 10. Uchwała nr  85/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2015 (Cele • ^ i działania strategiczne)".
 11. Zarządzenie nr 37/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 października i 2008 roku w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia controllingu
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu