BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tymiński Michał (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie), Zawiślak Rafał (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
Title
Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym
Bi-Criterial Choice of Financial Instruments for Effective Construction and Optimization of Portfolio on the Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 415-426, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Instrumenty finansowe, Rynek kapitałowy
Financial instruments, Capital market
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia koncepcję optymalizacji portfela inwestycyjnego wykorzystującą elementy teorii niezawodności oraz metodę programowania dynamicznego. Podczas procesu doboru składu portfela a następnie jego optymalizacji umożliwia ona zastosowanie modelu dwukryterialnego ale równocześnie, poprzez uwzględnienie mierników oceny z obszaru teorii niezawodności tworzy wyższą "trwałość" prognoz realizacji efektów zoptymalizowanego portfela inwestycyjnego. Artykuł zawiera przykład obliczeniowy dla rzeczywistych danych historycznych. W ostatniej części artykułu uzyskane omawianą metodą wyniki zostały porównanie z jedną z tradycyjnych metod optymalizacji portfela.(abstrakt oryginalny)

In the paper we present an idea of portfolio optimization. A modified variation coefficient together with the use of dynamic programming allows for the use of trend models in constructing bicriterial form of investment portfolio: maximizing rate of return and minimizing risk at the same time. It also allows for the use of reliability theory elements at the initial stage of selecting companies for the portfolio, as well as enables formulating more accurate (reliable) medium-term forecast. Taking into account the reliability, the forecast can be characterized as relatively "durable".(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bellman R.: Adaptacyjne procesy sterowania. PWN, Warszawa 1965.
  2. Hangen R.: Teoria nowoczesnego inwestowania. Wyd. WIG-Press, Warszawa 1996.
  3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 1998.
  4. Kolupa M., Plebaniak J.: Budowa portfela lokat. PWE, Warszawa 2000.
  5. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Wyd. Placet, Warszawa 1997.
  6. Tymiński J.: Elementy teorii niezawodności obiektów mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe WSGK, I/2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu