BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowska Agnieszka (Firma LCL UK Ltd)
Title
Czynniki budujące wartość marki własnej w przedsiębiorstwie
Factors Determining Development of a Own Brand in a Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 435-446, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Marka, Przedsiębiorstwo
Brand, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Wśród aktywów niematerialnych jedno z ważniejszych miejsc z punktu widzenia strategii oraz zdolności generowania dodatkowych wartości dla przedsiębiorstwa stanowi z całą pewnością marka. Sposób w jaki jest budowana wartość marki zależy od wielu czynników nie zawsze związanych bezpośrednio z uwarunkowaniami wewnętrznymi, ale również dojrzałością rynku i strukturą konkurencji otaczającej przedsiębiorstwo. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się zasadniczo rola marki. Z funkcji, w której stanowiła jedynie element rozpoznawalny wśród innych produktów o podobnych cechach, przekształca się w narzędzie budujące relacje z jej użytkownikami. W dobie produkcji masowej i silnie zglobalizowanego handlu, marki stanowią często najwartościowszą część przedsiębiorstwa. Stąd też potrzeba ciągłego podnoszenia lojalności klientów stała się nieodzownym atrybutem w strategiach kreowania wartości marek, stając się jednocześnie zasadniczym elementem przewagi konkurencyjnej w rynku1.(fragment tekstu)

Discussion of the factors shaping brand value are closely related to macroeconomic conditions, where processes in global economy and globalisation in particular, have become immanent factor in each business strategic planning. Development strategies relaying on dynamics only on multiple external variables, condition businesses to the policy of maintenance and merging with the environment. Long term planning objective shall rather focus on finding of a stable market niche to impose once own terms on competition and force the competitive businesses to operate upon terms set by the planner. Businesses selling commodities shall not concentrate only on operations which built values for the manufacturers only. Despite manufacturers reservations in dealing with the sales organisations who maintain their own brand among their products, long term benefits of such growth path are incomparable.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dane statystyczne PLMA, AC Nielsen, 2007.
  2. Dane The Nielsen Company, 2008 r., na potrzeby Polagra, Poznań 2008.
  3. Encyklopedia Wikipedia, Internet, 2008.
  4. Konferencja Polagra Food, opracowanie Rynek marek własnych w Polsce, Poznań 2008.
  5. Rynek marek własnych w Polsce. Poznań 2008, na podstawie danych Planet Retail.
  6. Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu