BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański), Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański), Ossowski Marek (Uniwersytet Gdański), Susmarski Sebastian (Uniwersytet Gdański)
Title
Dostosowanie ewidencji kosztów dla potrzeb controllingu na Uniwersytecie Gdańskim
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 217-225, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie szkolnictwem, Ewidencja kosztów, Szkolnictwo wyższe, Controlling
Education management, Expenses register, Higher education, Controlling
Note
streszcz., summ..
Company
Uniwersytet Gdański
University of Gdansk
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji zmian w systemie ewidencji kosztów dla potrzeb controllingu na Uniwersytecie Gdańskim. W artykule przedstawiona została propozycja kodyfikacji segmentów konta zespołu 5 uczelnianego planu kont przygotowana na potrzeby controllingu na Uniwersytecie Gdańskim.(abstrakt oryginalny)

The aim of the elaboration is to present the conception of changes in the cost system for controlling needs at University of Gdansk. In the article the proposition of costs system's codification referring to group "5", is described for the sake of controlling at University of Gdańsk.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Armisted R., Rowland P, Managing Business Processes, Wiley & Sons, Chichester 1996.
  2. Drury C, Rachunek kosztów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. Karmańska A., Ceny transferowe jako szczególny obszar decyzji przedsiębiorstwa i controllingu działalności jego ośrodków odpowiedzialności, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka - część VII, Kraków 2006.
  4. Nowosielski S., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  5. Ossowski M., Koncepcja budżetowania kosztów i przychodów państwowej szkoły wyższej, praca doktorska. Uniwersytet Gdański, Sopot 2007.
  6. Porter M., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.
  7. Wermut J., Rachunkowość zarządcza - rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji, ODDK, Gdańsk 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu