BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rachunek kosztów działań a teoria ograniczeń w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
Activity-Based Costing and Theory of Constraints in Corporate Performance Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 271-285, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zarządzanie, Teoria ograniczeń, Rachunek kosztów działań
Management, Theory of constraints, Activity Based Costing (ABC)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu wskazano, że przedsiębiorstwa polskie powinny uwzględniać podatek od towarów i usług szacując koszt kapitału własnego z emisji nowych akcji zwykłych, czyli kapitału inwestycyjnego. Podatek ten wpływa na wzrost kosztu pozyskania tego kapitału, gdyż polskie prawo podatkowe nie daje możliwości odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach dokumentujących poniesione w związku z emisją nowych akcji kosztów. Z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa i idei budżetowania kapitałowego niewątpliwie brak możliwości odliczenia podatku naliczonego zwiększa koszt pozyskania kapitału, co w konsekwencji może prowadzić do decyzji o nie przyjęciu projektu inwestycyjnego do realizacji.(abstrakt oryginalny)

W artykule ukazano związki między rachunkiem kosztów działań i teorią ograniczeń w kontekście zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa. Pozornie obie koncepcje wydają się wzajemnie wykluczające, ponieważ rachunek kosztów działań koncentruje się na rzetelnym rozliczaniu kosztów, natomiast teoria ograniczeń jest zorientowana na maksymalizację przerobu. W opracowaniu argumentuje się, że jest zasadne rozważanie obu tych metod łącznie. Krytyczna analiza różnych opinii i przykładów empirycznych pozwoliła ukazać przydatność integracji ABC oraz TOC z punktu widzenia zarządzania ukierunkowanego na dokonania przedsiębiorstwa.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Albright T., Lam M., Managerial Accounting and Continuous Improvement Initiatives: A  Retrospective and Framework, "Journal of Managerial Issues" 2006, vol. 18, no. 2.
 2. Baxendale S.J., Gupta M., Aligning TOC & ABC for Silkscreen Printing, "Management Accounting" 1998, vol. 79, no. 10.
 3. Campbell R.J., Steeling Time with ABC or TOC, "Management Accounting" 1995, vol. 76, no. 7.
 4. CIMA Official Terminology, CIMA Publishing, Oxford 2005.
 5. Cooper R., Slagmulder R., Integrating Activity-Based Costing and the Theory of Constraints, "Management Accounting" 1999, vol. 80, no. 8.
 6. Demmy S., Talbott J., Improve Internal Reporting with ABC and TOC, "Management Accounting" November 1998, vol. 80, no. 5.
 7. Dugdale D., Jones C, Accounting for Throughput: Part 1 - the Theory, "Management Accounting" 1996, vol. 74, no. 4.
 8. Fawcett S.E., Pearson J.N., Understanding and Applying Constraint Management in Today s Manufacturing Environments, "Production and Inventory Management Journal" 1991, vol. 32, no 3.
 9. Goldratt E.M., Cox J. The Goal: Excellence in Manufacturing, North River Press, NewYorkl984.
 10. Goldratt E.M., Cox J., Celi Doskonałość w produkcji, MINT Books, Warszawa 2007.
 11. Goldratt E.M., Cox J., The Goal, Gower, London 1993.
 12. Holmen J.S., ABC vs. TOC: Its a Matter of Time, "Management Accounting" 1995, vol. 76, no. 7.
 13. Institute of Management Accountants, Statement on Management Accounting: Theory of Constraints (TOC) Management System Fundamentals, Montvale, New Jersey 1999.
 14. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Kaplan R.S., Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for Managerial Accounting Research, "The Accounting Review" 1983, vol. 58, no. 4.
 16. Kee R., Integrating Activity-Based Costing with the Theory of Constraints to Enhance Production-Related-Decision-Making, "Accounting Horizons" 1995, vol. 9, no. 4.
 17. McMullen T.B., Jr., Introduction to the Theory of Constraints (TOC) Management System, St. Lucie Press, Boca Raton, Florida, 1998.
 18. Nita B., Integracja rachunku kosztów działań i ekonomicznej wartości dodanej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2004, tom 19(75).
 19. Nita B., Istota oraz ewolucja performance management w kontekście zmiany orientacji rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, tom 43(99).
 20. Noreen E., Smith D., Mackey J.T., The Theory of Constraints and its Implications for Management Accounting, The North River Press, Great Barrington, Massachusetts 1995.
 21. Ruhl J.M., Managing Constraints, "The CPA Journal" 1997, vol. 67, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu