BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bober Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Strategie gospodarowania zasobami przedsiębiorstw
Asset Mamagement Strategy Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 469-478, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zasoby przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise resources, Small business
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie możliwości zarządzania strategicznego oraz istoty strategii gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwach. W pierwszej kolejności przybliżono problematykę współczesnego zarządzania strategicznego. Następnie przedstawiono istotę gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem tych problemów, które bezpośrednio mają wpływ na kształtowanie odpowiedniej jego struktury.(abstrakt oryginalny)

The aim of article is shows of possibilities of strategic management and essence of asset management strategy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R, Czaja J., Jaki A.: Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa-Kraków 1998.
 2. Drążek Z., Niemczynowicz B.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2003.
 3. Gostkowska-Drzewicka T.: Wykorzystanie zasobów produkcyjnych środków trwałych w przedsiębiorstwach budowlanych. Rozprawy i Monografie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1987.
 4. Hall R.: A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage. "Strategic Management Journal" 1993.
 5. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach,Katowice 1998.
 6. Kundera J.: Jednolity rynek europejski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 7. Marchesnay M.: Zarządzanie strategiczne. Poltext, Warszawa 1994.
 8. Obłój K., Palikot J.: Myśli o nowoczesnym biznesie. Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.
 9. Penc J.: Strategia zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne. Placet, Warszawa 1995.
 10. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 11. Ries A.: Koncentruj się! Strategiczny klucz do przyszłości twojej firmy. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 12. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1999.
 13. Tkaczuk M.: Zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstw Unii Europejskiej. Wydawnictwo OWSiZ, Olszyna 2004.
 14. Trout J., Rivkin S.: Wyróżnij się lub zgiń. Jak przetrwać w erze morderczej konkurencji? IFC Press,Kraków 2000.
 15. Woźniak-Sobczak B.: Strategia gospodarowania majątkiem trwałym a strategia przedsiębiorstwa. W: Strategia gospodarowania majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Red. J. Rokita. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1990.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu