BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kordel Piotr (Politechnika Śląska)
Title
Analiza przyczyn i form kształtowania strategicznych sieci międzyorganizacyjnych : wyniki badań empirycznych przedsiębiorstw w Polsce
Analysis of the Causes and Forms of Formation of Strategic Inter-organizational Networks
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 9, s. 29-36, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Badania empiryczne, Przedsiębiorstwo, Wyniki badań, Sieci międzyorganizacyjne
Strategic management, Empirical researches, Enterprises, Research results, Inter-organizational networks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor opisuje wyniki badań teoriopoznawczych i badań empirycznych przyczyn i form kształtowania sieci międzyorganizacyjnych jako strategii społeczno-środowiskowych przedsiębiorstw w Polsce. (abstrakt oryginalny)

On the basis of epistemological and empirical research the author explains and describes the reasons and forms of creating of inter-organizational networks as socio-ecological strategies followed by Polish enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barringer B. R., Harrison J. S., Walking a Tightrope: Creating Value Through Interorganizational Relationships, Journal of Management 2000, no. 26, pp. 367-403.
 2. Child J., Foulkner D., Strategies for Cooperation: Managing Alliances, Networks and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998.
 3. Dyduch W., Składniki i wymiary kapitału społecznego w organizacjach, Organizacja i Kierowanie 2004, nr 1, s. 47-59
 4. Friedman Т., The World is Flat, Farrar Straus and Giroux, New York 2005
 5. Grudzewski W., Hejduk l., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000
 6. Koka B.R., Prescott J.E., Designing Alliance Networks: the Influence of Network Position, Environmental Change, and Strategy on Firm Performance, Strategic Management Journal 2008, no. 6, pp. 639-661
 7. Kordel P., Zarządzanie sieciami między organizacyjnymi,, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 8. Luo Y., Procedural Fairness and Interfirm Cooperation in Strategic Alliances, Strategic Management Journal 2008, no. 1, pp. 27-46.
 9. Nahapiet J., Ghoshal S., Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage, Academy of Management Review 1998, no. 2, pp. 123-142.
 10. Provan K. G., Fish A., Sydow J., Interorganizational Networks at the Network Level: A Review of the Empirical Literature on Whole Networks, Journal of Management 2007, no. 33, pp. 479-515.
 11. Special Issues on Hypercompetition, Organization Science 1996, no. 7.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu