BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rachunek kosztów działań w zarządzaniu relacjami z klientami
Activity-Based-Costing in the Customer Relationship Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 287-293, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Relacje z klientami, Zarządzanie, Rachunek kosztów działań, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Relationships with customers, Management, Activity Based Costing (ABC), Customer Relationship Management (CRM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł dotyczy problemu zarządzania relacjami z klientami. Zaprezentowano koncepcję wykorzystania zarządzania opartego na działaniach. Ukazano rolę rachunku kosztów działań w procesie zarządzania relacjami z klientami. Szczególną uwagę zwrócono na szacowanie wartości życiowej klientów.(abstrakt oryginalny)

The paper treats of the problem of the costumer relationship management. The concept of using of activity-based management has been presented. The role of activity-based costing in costumer relationship management process was shown. Special attention has been given to the evaluation of costumer lifetime value.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Blocher E J., Chen K.H., Cokins G., Lin T.W., 2005, Cost Management. A Strategic Emphasis, McGraw-Hill Irwin, New York.
  2. Cooper R., 1990, Cost Classification in Unit-Based and Activity-Based Manufacturing Cost Systems, "Journal of Cost Management", Autumn.
  3. Gupta S., Lehman D.R., 2003 Customers as Assets, "Journal of Interactive Marketing", vol. 19 No2.
  4. Kapłan R.S., Cooper R., 2000, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  5. Ness J.A., Schroeck M.J., Letendre R.A., Douglas W.J., 2001, The role of ABM in measuring customer value. Part One, "Strategic Finance" March, vol. 82, 9.
  6. Ness J.A., Schroeck M.J., Letendre R.A., Douglas W.J., 2001, The role of ABM in measuring customer value. Part Two, "Strategic Finance" April, vol. 82, 10.
  7. Rybarczyk K., 2003, Rachunek kosztów klientów. W: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom I, pod red. G.K. Świderskiej, Difin, Warszawa.
  8. Swift R.S., 2001, Accelerating Customer Relationship. Using CRM and Relationship Technologies, Prentice Hall, London.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu