BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zjawiska psychologiczne w analizie wykonania budżetu
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 295-307, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Budżetowanie, Planowanie budżetowe, Psychologia, Analiza ekonomiczna
Budgeting, Budget planning, Psychology, Economic analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zjawiska psychologiczne wpływają na analizę budżetu. Oddziaływają zarówno na jej przedmiot (planowania i wykonania budżetu), jak i podmiotu odgrywające główne role w tej analizie (controllera i kierowników ośrodków odpowiedzialności). Znajomość teorii i zjawisk psychologicznych występujących i mających zastosowanie w kontroli budżetowej może podnieść jakość analizy zarówno z punktu widzenia trafności dokonanych ocen przyczynowych, jak i przydatności rekomendacji na przyszłość.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bandura A., Cervone D.,, Self-Evaluative and Self-Efficacy Mechanisms Governing the Motivational Effects of Goal Systems, "Journal of Personality and Social Psychology", 1983,55.
 2. Bandura A., Self -Regulation of Motivation Through Anticipatory and Self-Reacting Mechanisms, [w:] (red.) Perspectives on Motivation, Nebraska Symposium on Motivation, pod red. R.A. Dientsbiera, Lincoln, University of Nebraska Press, 1990.
 3. Bradley G., Self-Sewing Biases in the Attribution Process: a Reexamination of the Fact or Fiction Question, "Journal of Personality and Social Psychology", January 1978.
 4. Campbell C.R., Owens Swift C, Attributional Comparisons Across Biases and Leader-Member Exchange Status, "Journal of Managerial Issues", vol. XVIII, number 3, fall 2006.
 5. Festinger L., A Theory of Cognitive Dissonance, Evanston, IL: Row Peterson, 1957.
 6. Franken R.E., Psychologia motywacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2006.
 7. Harrison P.D., West S.G., Hal Reneau J., Initial Attributions and Information-Seeking by Superiors and Subordinates in Production Variance Investigations,"The Accounting Review", 63, 2 apr 1988.
 8. Jones E., Nisbet R., The Actor ant the Observer: Divergent Perceptions of the Causes of Behavior, [w:] Perceiving the Causes of Behavior pod red. E.E. Jonesa, Morristown, NJ: General Learning, 1972.
 9. Jones E.E., The Rocky Road from Acts to Dispositions, American Psychologist, 34, 1979.
 10. Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 11. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.
 12. Locke E. A., Latham, G.P., A Theory of Goal Setting and Task Performance, Englewood Hills, NJ: Prentice Hall, 1990.
 13. Martinko M., Douglas S., Culture and Expatriate Failure: an Attributional Explication, "International Journal of Organizational Analysis" 7 (3), 1999.
 14. Maurer T., Aleksander R., Contrast Effects in Behavioral Measurement: An Investigation of Alternative Process Explanations, "Journal of Applied Psychology", 76, 1991.
 15. Nowak M., Psychologiczne aspekty budżetowania, [w:] Budżetowanie w przedsiębiorstwie, pod red. E. Nowaka i B. Nity, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 16. Palmer J.K., Loveland J.M., The Influence of Group Discussion on Performance Judgments: Rating Accuracy Contract Effects and Halo, "The Journal of Psychology", 142 (2), 2008.
 17. Ross L., The Intuitive Psychologist and His Shortcomings: Distortions in the Attribution Process [w:] Advances in Experimental Social Psychology, pod red. L. Berkowitza, tom 10, New York: Academic Press, 1977.
 18. Statman M., Caldwell D., Applying Behavioral Finance to Capital Budgeting: Project Terminations, "Financial Management", Winter 1987.
 19. Staw B.M., Knee-Deep in the Big-Muddy: A Study of Escalating Commitment to a Chosen Course of Action, "Organizational Behaviour ad Human Performance", June 1976.
 20. Taffler R.J., What Can We Learn From Behavioural Finance? (Part 2), "Credit Control", Vol. 23, Issue 4, 2002.
 21. Weary G., Arkin R., Attributional Self-Presentation [w:] New Directions in Attribution Research pod red. J.H. Hrveya, W. Ickesa i R.F. Kidda, vol. 3., Hilsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1981.
 22. Wosińska W., Psychologia życia społecznego. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 23. Zielonka P., Finanse behawioralne, w: Psychologia Ekonomiczna, pod. red. T Tyszki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 24. Zuckerman M,., Attribution of Successes and Failure Revisited, or: The Motivational Bias Is Alive and Well in Attribution Theory, "Journal of Personality", June 1979.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu