BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Waldemar (Gdańska Wyższa Szkoła Administracji)
Title
Charakterystyka wybranych koncepcji BIZ
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 309-324, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Globalizacja, Opcje realne
Foreign investment, Globalization, Real options
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejsze opracowanie jest próbą analizy wybranych teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Spośród wielu koncepcji BIZ w przekonaniu autora dokonano wyboru najistotniejszych teorii poświęconych temu zagadnieniu. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Buckley A., Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocenia. Warszawa 2002.
 2. Buckley P.J., Foreign Direct Investment by Small and Medium Sized Enterprises: The Theoretical Background, "Small Business Economics" 1989, No. 1, reprint [w:] SMEs in the Age of Globalization, ed. D.B. Audretsch, An Elgar Reference Collection, Cheltenham- Northampton 2003.
 3. Bućko J., Opcje rzeczowe w rachunku efektywności projektów innowacyjnych, "Problemy Eksploatacji" 2005, nr 1.
 4. Dunning J.H., The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions, "Journal of International Business Studies" 1998, No. 1.
 5. Dunning J.H., Trade Location of Economic Activities and the MNE: A Search for an Eclectic Approach, [w:] The International Allocation of Economic Activities. Proceedings of a  Nobel Symposium held at Stockholmn, RM. Wijkman, London-Basingstoke 1997.
 6. Economic Evaluation of the Internal Market, "European Economy" 1996, No. 4.
 7. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Toruń 2004.
 8. Latocha T., Lokalizacja produkcji międzynarodowej a procesy integracji europejskiej, "Studia Europejskie" 2002, nr 3.
 9. Mizerka J., Ocena efektywności inwestycji z wykorzystaniem opcji rozwoju, [w:] Symulacja systemów gospodarczych, Prace Szkoły Annałów 2000, Warszawa 2000.
 10. Nachum L., Motivations for Foreign Direct Investment: Implications for FDI in Eastern Europe. A Summary of the Literature, {w:] Motivations of Foreign Direct Investors and their Propensity to Exports in the Context of European Integration Process. Empirical Studies with Special Reference to Eastern Central European Countries, eds. J. Witkowska, Z. Wysokińska, University of Lodź, Łódź 1998.
 11. Patora-Wysocka U.Z., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Hiszpanii. Symetria czy problem różnic. Warszawa 2006.
 12. Rutkowski A., Podejście opcyjne w wycenie przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 11.
 13. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa 2004.
 14. Witkowska J., Motywy inwestorów zagranicznych - aspekty porównawcze, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, Warszawa 1998.
 15. Witkowska J., Wysokińska Z., Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a  procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Łódź 2006.
 16. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym handlu towarami techno-logicznie intensywnymi (high-tech), "Studia Europejskie" 2002, nr 1.
 17. World Investment Report 1999. Foreign Direct Investment and the Challenge of the Development, UN, New York-Geneva 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu