BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowski Waldemar (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Identyfikacja i wycena korzyści z inwestycji komercyjnych
Identification and Evaluation of Benefits by Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 535-546, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wycena, Inwestycje
Valuation, Investment
Note
summ.
Abstract
W referacie zaprezentowano problematykę, związaną z identyfikacją oraz wyceną korzyści z realizowanych inwestycji. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone o kilka przykładów identyfikacji i wyceny korzyści z realizowanych inwestycji z obszaru IT. W referacie wskazano, że współcześnie można wycenić w wartościach pieniężnych większość korzyści osiąganych z realizacji inwestycji, co w konsekwencji powinno pozwolić na objęciem sformalizowanym rachunkiem efektywności większej liczby realizowanych inwestycji także społecznych i z obszaru IT.(abstrakt oryginalny)

This paper focuses on identification and evaluation of benefits by conducted investments. Theoretic dilemmas were supplemented by few examples of identification and evaluation of benefits by conducted investment process in IT area. The paper shows that the most of benefits evaluation is possible to calculate in money value dimension - it should allow in consequence covering bigger number of conducted investment process in IT and social area by formalized investment effectiveness' calculation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Boardman A.E., Greenberg D.H. i inni: Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practices. Prentice Hall,New Yersey 2001.
  2. Chabrow E.: IT Staffs Lack Financial Chops for Project Analysis. "Information Week" 2003, nr 932.
  3. Edwards Ch., Lambert R.: Delivering Value from IT: A Prime Requirement Is a Shared Language. "Management Focus", Crnanfield University School of Managment, Winter 2005.
  4. Kuśmierz M.: CRM pozwala szybciej reagować i zaspakajać potrzeby klienta. "Gazeta Prawna" z 20 października 2005.
  5. Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  6. Rogowski W: Informacje kosztowe w metodyce oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w systemie informacji planistycznej (SIP). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, W: Red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu