BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klamecka-Roszkowska Grażyna (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
Title
Ryzyko działalności gospodarczej i koszty z nim związane
The Risk of Business Activity and the Costs Involved in it
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 193-201, Rys., bibliogr. poz. 13
Keyword
Ryzyko, Działalność gospodarcza
Risk, Business activity
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie ryzyka, jego rodzaje i elementy systemu zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono na koszty występujące w procesie zarządzania ryzykiem, tj.: koszty działań zapobiegawczych mających na celu minimalizację ryzyka oraz koszty będące skutkiem zakłóceń w realizacji celów przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The author presents the notion of risk, its types and elements of the risk management system in business activities of an enterprise with special emphasis on the costs incurred in the process of risk management, i.e.: costs connected with preventive activities aimed at minimizing the risk and costs incurred due to disruption in the realization of the enterprise's targets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bizon-Górecka J.: Gra ryzykiem - źródłem sukcesu organizacji gospodarczej, "Przegląd Organizacji", 1998, nr 12.
 2. Bizon-Górecka J.: Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ujęcie holistyczne. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz 2007.
 3. Czajor P.: Integracja systemu rachunkowości i systemu zarządzania ryzykiem -wybrane aspekty, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 2005, tom 38 (94).
 4. Jaworska E., Łagodzki P.: Potrzeby informacyjne w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość zarządcza a ryzyko działałności gospodarczej, red. E. Nowak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej in. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 5. Jedynak P., Teczkę J., Wyciślak S.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo. Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
 6. Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005.
 7. Kiziukiewicz T.: Koszty ograniczania ryzyka w modelu rachunku kosztów, w:. Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003.
 8. Kiziukiewicz T.: Ryzyko jako element strategicznej rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości", 1997, nr 17.
 9. Klamecka-Roszkowska G.: Strategiczna rachunkowość zarządcza a koszty jakości, w: Rachunkowość. Teoria i praktyka, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.
 10. Łuczak M.: Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2003.
 11. Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 12. Sawicki K.: Wybrane problemy zarządzania w przedsiębiorstwach działających w warunkach ryzyka a rachunkowość, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 2007, tom 27 (83).
 13. Tarczyński W., Mojsiejewicz M.: Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu