BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokół Hanna, Wierzbicka Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Sfera usług finansowych dla MŚP
Financial Services for SMEs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 609-619, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Usługi finansowe
Small business, Financial services
Note
summ.
Abstract
Poprawa kondycji finansowej sektora MSP w Polsce w latach 2003-2006 wpłynęła na: zwiększenie samofinansowania, zmiany popytu na usługi finansowe, powolne dostosowywanie oferty produktowej do potrzeb MSP ze strony różnych instytucji pośrednictwa finansowego.(abstrakt oryginalny)

Changes to economic situation of small and medium enterprises (SME) in Poland in the period between 2003 and 2006 have affected the level and structure of the demand for financial services. Simultaneously financial services providers have implemented a process of adjustment to the range of products aimed at the specific needs of SME. The authors focus on indicating the directions of both qualitative and quantitative transformations in the area of financial services for SME.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bartkowiak B. Flejterski S. Pluskota P.: Fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.Difin, Warszawa 2006.
  2. Karpiński P.: Problemy kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań rynkowych. W: G. Rytelewska: Bankowość detaliczna. PWE, Warszawa 2005.
  3. Kozłowski T.: Problemy strukturalne systemu finansowego w kontekście relacji pomiędzy przedsiębiorstwami niefinansowymi a sektorem finansowym. "Bank i Kredyt" 2007, styczeń.
  4. Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 r. w świetle danych F-01/101 NBP 2007
  5. Pietraszkiewicz K.: Firmy potrzebują wsparcia banków. "Biuletyn Bankowy" 2007, czerwiec.
  6. Przedsiębiorczość w Polsce w 2007 r. Ministerstwo Gospodarki.
  7. Skarul W. Pietrzykowski L.: Masowo nie znaczy taśmowo. "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2007, styczeń.
  8. Starczewska-Krzysztoszek M.: Monitoring kondycji sektora MSP. PKPP Lewiatan 2006, maj.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu