BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stuss Magdalena M. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Fuzje i przejęcia - analiza czynników sukcesu i rozbieżności w fazie integracyjnej
Merger and Acquisitions - the Factors Analysis of the Success and Divergences in Integration Phase
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 621-629, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Integracja finansowa
Mergers and acquisitions, Financial integration
Note
summ.
Abstract
Integracja po połączeniowa to stopniowy i interaktywny proces, w którym poszczególne organizacje uczą się współpracy lub przenoszenia swoich strategicznych możliwości. Należy tu dokonać porównania czynników sukcesu oraz wskazać luki i rozbieżności pomiędzy łączącymi się jednostkami.(abstrakt oryginalny)

The integration after merger and acquisitions is the gradual and interactive process, wherein each organizations learn the cooperation or the transfer of her own strategic possibilities. One ought here to make comparisons factors the success and to show holds and divergences among junctive himself with units.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Habeck M., Kröger F., Träm M.: After the merger - seven rules for successful post-merger integration. Pearson Education Limited, Edinburgh Gate 2000.
  2. Haspeslagh P., Jemison D.: Managing Acquisitions - Creating Value Through Corporate Renewal.The Free Press, New York 1991.
  3. Marcinkowski A.: Kultura organizacyjna w procesie integracji przedsiębiorstw po połączeniu. Materiały nie publikowane, IEiZ UJ Kraków 2007.
  4. Miczka S., Großler A.: Merger Dynamics - A System Dynamics of Post-Merger Integration Processes, http://www.systemdynamics.org/conferences/2004.
  5. Pablo A., Javidan M.: Mergers and Acquisitions. Blackwell Publishing 2004.
  6. de Roos J.F.: Increasing Shareholder Value Through Succesful Business Integration and Effective Postmerger Management, September 2003.
  7. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. WIG-Press, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu