BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stos Daniel (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ budżetowania na efektywność reakcji cenowych w warunkach dekoniunktury
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 355-369, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Polityka cenowa, Budżetowanie, Koniunktura gospodarcza, Przetrwanie przedsiębiorstwa
Pricing policy, Budgeting, Business trends, Enterprise survival
Note
streszcz., Zsfg.
Abstract
Polityka cenowa jest jedną z najtrudniejszych w strategii marketingowej rozwoju firmy. Błędy w tej dziedzinie mogą przesądzić o niepowodzeniu w wielu innych obszarach zarządzania i w konsekwencji prowadzić do bankructwa. Dobre rezultaty może przynieść włączenie polityki cenowej w obszar systemu budżetowania. Odpowiednie wcześnie podjęte procesy dostosowawcze w zakresie struktury kosztów pozwalają osiągnąć przewagę konkurencyjną i w rezultacie zwiększyć szanse na przetrwanie przedsiębiorstwa w warunkach dekoniunktury.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ackoff R.L., Zasady planowania w korporacjach, PWE Warszawa 1973 r.
  2. Borowiecki R., Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju. Akademia Ekonomiczna i TNOiK, Warszawa 1996
  3. Chamberlin E.H., The Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, 1933.
  4. Jean-Pierre Detrie, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE Warszawa, 1995 r.
  5. Samuelson W. F., Marks S. G., Ekonomia menedżerska, PWE Warszawa, 1998
  6. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  7. Swiderskiej G.K., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, DIFIN, Warszawa, 2002 r. Tom II.
  8. Swiderskiej G.K., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, DIFIN MAC Sp. z o.o. Warszawa 2002 r. Tom I Rozdział 8. lub S. Sojak, Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji. Dom Organizatora TNOiK Toruń, 1994 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu