BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łagodzki Przemysław (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Obowiązki sprawozdawcze w zakresie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według msr 41 "rolnictwo" i ustawy o rachunkowości
Duties Accounting Within the Scope Drafting Cash Flow Statement to MSR 41 as Well Statutes of Accounts
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 243-250, Tab., bibliogr. poz. 1
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Financial reporting, Accounting, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono obowiązki sprawozdawcze jednostek gospodarczych w zakresie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według MSR 41 Rolnictwo i Ustawy o rachunkowości. Rozwiązania przyjęte w obu regulacjach bazują na konstrukcji sprawozdania zawartej w MSR 7. W związku z tym struktura sprawozdania oraz metody jego sporządzania są identyczne. Różnice wynikają natomiast, z możliwości wyboru metody sporządzania sprawozdania, której wybór pozostawiono w polskim rozwiązaniu kierownikowi jednostki gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

This articulatory presents duties accounting denomination economical within the scope drafting cash flow statement to MSR 41 as well Statutes of accounts. Dissolution entertainment based to frame transactions content on MSR 7. In this context economy transactions and ways and means thereof drafting are identical. Margin yield whereas , ex vistas constituent ways and means drafting transactions , that trade-off stayed on polish dissolution the person in charge a firm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku, (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu