BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieplowicz Maria (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Rola ośrodków odpowiedzialności za koszty w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
The Role of Cost Centers in Public Health Care Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 291-297, Tab., bibliogr. poz. 11
Keyword
Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Działalność gospodarcza, Służba zdrowia
Health care institution, Business activity, Health service
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule wskazano ośrodki odpowiedzialności wyodrębniane w przedsiębiorstwach oraz omówiono ośrodki odpowiedzialności za koszty w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the responsibility centres in enterprises and shows the role of cost centers in Public Health Care Units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Hass-Symotiuk M.: Zasady pomiaru kosztów i przychodów oraz ustalania wyniku finansowego zakładu opieki zdrowotnej, w: Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej, red. Maria Hass-Symotiuk, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 2. Karmańska A.: Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności i jej miejsce w Systemie Informacyjnym, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
 3. Kowalak R.: Ośrodki odpowiedzialności w controllingu przedsiębiorstwa, w: Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk 2001.
 4. Kowalewski M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej, praca doktorska napisana pod kierownictwem prof dr hab. E. Nowaka, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 5. Lewicka B; Budżetowanie przychodów i kosztów w samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1085, Wrocław 2005.
 6. Nowak E.: Rachunkowość zarządcza w obliczu decentralizacji zarządzania przedsiębiorstwem, w: Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2001.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. nr 164 poz. 1194.
 8. Sojak S.: Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
 9. Sobańska I.: Systemy rachunku kosztów i wyników, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 10. Świderska M.: Kontrola w zarządzaniu, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2002.
 11. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, red. M Trocka, Wydawnictwo Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu