BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Kryteria oceny i doboru systemu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa
Evaluation and Selection Criteria of Corporate Performance Management System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 299-310, Bibliogr. poz. 8
Keyword
Zarządzanie, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie wynikami
Management, Enterprises, Performance management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł dotyczy problemów oceny i wyboru systemów zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa. W pierwszej części wyjaśniono bardzo zwięźle istotę zarządzania dokonaniami, podając przy tym autorską definicję tego podejścia do zarządzania. Następnie zaprezentowano przegląd opinii różnych autorów na to zagadnienie i na tej podstawie zaproponowano oryginalny zbiór kryteriów, który można wykorzystać na potrzeby oceny i doboru systemów zarządzania dokonaniami. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the problems of the evaluation and selection of corporate performance management systems. In the first part of the article the essence of corporate performance management was depicted very briefly including the author's own definition of this approach to management. Next the overview of different opinions on the subject was presented and on this basis the original set of criteria used for evaluation and selection of performance management system was proposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Beischel M.E., Smith K.R.: Linking the shop floor to the top floor, "Management Accounting" October 1991, vol. 73, iss. 4.
  2. Bititci U., Carrie A., Tumer T.: Integrated performance measurement systems: Structure and dynamics, w: Business Performance Measurement. Theory and Prac-tice, red. A. Neely, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
  3. Ghalayini A.M., Noble J.S.: The changing basis of performance measurement, "International Joumal of Operations & Production Management" 1996, vol. 16, iss. 8.
  4. Grady M.W.: Performance measurement: implementing strategy, "Management Accounting", June 1991, vol. 72, iss. 12.
  5. Hudson M., Smart A., Boume M.: Theory and practice in SME performance measurement systems, "International Joumal of Operations & Production Management" 2001, vol. 21, iss. 8.
  6. Maskell B.: Performance measurement for world class manufacturing, "Management Accounting" May 1989, vol. 67, iss. 5.
  7. Schonberger R.J.: World Class Manufacturing: The Lessons of Simplicity Applied, Free Press, New York 1986.
  8. Yiaene S., Willems J.: Corporate performance management: beyond dashboards and scorecards, "Joumal of Performance Management" 2007, vol. 20, iss. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu