BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszkiewicz Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Title
Wycena marki w raporcie rocznym firmy Rolta
Brand Valuation in Rolta Annual Report
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 339-349, Rys., tab., bibliogr. poz. 31
Keyword
Wycena marki, Marka, Wycena, Przedsiębiorstwo
Brand valuation, Brand, Valuation, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Raport roczny powinien zawierać wszystkie znaczące informacje, które umożliwią przeprowadzenie właściwej oceny dokonań podmiotu i zarysują perspektywy jego rozwoju. Jednocześnie zwraca się też uwagę, iż obecnie to zasoby niematerialne są powszechnie uznawane za główne źródło generowania wartości przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł omawia fragment raportu rocznego firmy Rolta, który prezentuje wycenę marki przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

An annual report should present all the significant information which is helpful in evaluating the entity's financial position, operating performance and the future prospects. Also, the importance of intangible assets has greatly increased in the last two decades. The aim of this article is to present brand valuation in Rolta annual report. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barth M., Clement M., Poster G., Kasznik R.: Brand Values and Capital Market Yaluation, "Review of Accounting Studies" 1998, 3.
 2. Birkin M.: Assessing Brand Yalue, w: Brand Power by P. Stobart, MacMillan Press, London 1994.
 3. Blackett T.: TTze Yaluation of Brands, "Marketing Intelligence & Planning" 1991, vol.9, no 1.
 4. de Bos A., Langendijk H., Boer R., Turk M.: Brand Name Yalues and Capital Market Yaluation: A Global Comparison, materiały z konferencji European Accounting Association, Ateny 2001.
 5. Brand Finance: Current Practice in Brand Yaluation. A Gee Bulletin, June 2000, Internet: www.brandfinance.com.reports (14.05.2003).
 6. Dyckman T.R., Zeff S.: Przyszłość sprawozdawczości finansowej: wyciąganie jej z cienia, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2000, nr 12.
 7. Haigh D.: Brand Yaluation Methodology, w: L. Butterfield, D. Haigh "Understanding the Financial Yalue of Brands", Institute of Practitioners in Advertising, London 1998.
 8. Interbrand: Yaluating and Managing Brands. Tłie Interbrand Method and its Adyantages, 2003a.
 9. Interbrand: Brand Yaluation - A Practical Guide by Interbrand, 2003b.
 10. Interbrand: Best Global Brands 2006, A Ranicing by Brand Yalue. www.brandchannel.com, 2006a.
 11. Interbrand: Brand Yaluation. The Key to Unlocfc the Benefits from Your Brand Assets, 2006b.
 12. Kall J.: Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
 13. Kwan S., Kallapur S.: The Yalue Relevance and Reliability of Brand Assets Recognized by UK Firms, "The Accounting Review" January 2004, no.79.
 14. Murphy J.: Assessing the Yalue of Brands, w: "Branding - A Key Marketing Tool" edit. by J. Murphy, Griffin Oxford 1992
 15. Paszkiewicz A.: Wycena i monitorowanie zmian w wartości marki w oparciu o rynkową wartość firmy. Zeszyt Naukowy UG, Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu nr 3, Sopot 2004.
 16. Paszkiewicz A.: Wycena marki na podstawie opłat licencyjnych. Zeszyt Naukowy UG, Rachunkowość i analiza ekonomiczna. Wybrane problemy, nr 2, Sopot 2005.
 17. Paszkiewicz A.: Historia rachunkowości w Wielkiej Brytanii, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wyd. Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 18. Paszkiewicz A.: Wycena marki na podstawie premii cenowych. Zeszyt Naukowy UG, Rachunkowość i analiza ekonomiczna. Wybrane problemy, nr 2, Sopot 2007.
 19. Rolta: Annual Report 1999, Report on EYA, HR & Brand Yaluation as appearing in Annual Report, Internet: www.rolta.com/fmancials/brandl999a.asp (06-06-2001).
 20. Rolta (2005-06) Annual Report, Brand Yaluation, Internet: www.rolta.com/fmancials/annualreport0506.pdf (1.04.2008).
 21. Rolta (2006-07) Annual Report, Brand Yaluation, Internet: www.rolta.com/financials/annualreport0607.pdf (1.04.2008).
 22. Sadowski P.: He warta jest marka: od pomiaru do zarządzania, "Harvard Business Review Polska", wrzesień 2003.
 23. Smith T.:Accounting for Grwoth, Centmy Business, London 1996.
 24. Top 100 Brands,"BusinessWeek", 6 August 2007, s. 56-64.
 25. Urbanek G.: Wycena marki, "Rachunkowość" 2004, nr 10.
 26. www.brandchannel.com
 27. www.interbrand.convT)est_brands_2007.asp
 28. www.brandfinance.com/reports
 29. http://bwnt.businessweek.com/brand/2007
 30. www.interbrand.com
 31. www.rolta.com
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu