BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Prace badawczo - rozwojowe a sprawozdanie zarządu z działalności
Researches and Development Works and Management Activities Report
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 351-360, Bibliogr. poz. 8
Keyword
Rozwój, Sprawozdawczość
Development, Reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednostki gospodarcze coraz częściej realizują w ramach swojej działalności prace badawczo - rozwojowe. Jednostki te są zobligowane przepisami prawa do ujawniania informacji w tym zakresie. Zatem celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: co jest źródłem informacji o realizowanych pracach badawczo - rozwojowych zgodnie przepisami prawa? (abstrakt oryginalny)

Business organizations more and more frequently perform researches and development works within their day-to-day operations. In the face of situation described above organizations are obliged by law to present information on R&D area. The main purpose of this article is an attempt to answer the following question: what is a source of information for researches and development works - in accordance with balance law rules? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyd. WSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
  2. Fedak Z.: Sprawozdanie z działalności. Zamknięcie roku 2007, ,"Rachunkowość", 2007.
  3. Kamela - Sowińska A.: Rachunkowość na zakręcie. "Rachunkowość", 2007, nr 5.
  4. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. PWN, Warszawa 2002.
  5. Kwiecień M., Piotrowska K.: Prace badawczo-rozwojowe jako determinanta społeczeństwa wiedzy, w: Zarządzanie Finansami - Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, tom II, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 455, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Nr 50, Szczecin 2007.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004. International Accounting Standards Committee, Londyn 2004, przetłumaczone i wydane przez SkwP.
  7. Piotrowska K.: Projekty i prace badawczo - rozwojowe a sprawozdanie finansowe. Niepublikowana praca doktorska, Wrocław 2005.
  8. Ustawa o 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu