BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicka Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozliczenia międzyokresowe przychodów a zasady ostrożności oraz współmierności kosztów i przychodów
Inter Periodic Settlings of Revenues and Precaution Policy and Proportion Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 397-403, Bibliogr. poz. 3
Keyword
Optymalizacja, Koszty, Rachunkowość, Przedsiębiorstwo
Optimalization, Costs, Accounting, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opiniach biegłych rewidentów i literaturze fachowej spotyka się różne stanowiska co do sposobu ewidencji należnego jednostce odszkodowania i zasądzonego zwrotu kosztów postępowania sądowego. Jednym z nich jest zaliczanie tych tytułów do rozliczeń międzyokresowych przychodów, uzasadniane zachowaniem zasady ostrożności. Nie wydaje się to jednak słuszne, biorąc pod uwagę zakres rozliczeń międzyokresowych przychodów i istotę rozliczeń międzyokresowych przychodów, jako źródła finansowania aktywów.(abstrakt oryginalny)

In chartered accountants opinions and professional literature we encounter different views for accountability method of rightful compensation and adjudged reimbursement of legal proceedings to a person. One of such is classifying those titles into inter periodic revenues which is motivated by sticking to precaution policy. However, considering range of inter periodic settlements of revenues and nature of those settlements as sources of assets finance it seems not to be a right method.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gierusz J., Plan kont z komentarzem. Handel, produkcja, usługi., ODDK sp. z o.o., Gdańsk 2004.
  2. Muszyńska B., Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań operacji gospodarczych. Rachunkowość sp. z o.o.. Warszawa 2005.
  3. Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami uzgodnionymi z departamentem Rachun¬kowości Ministerstwa Finansów, Rachunkowość sp. z 0.0., Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu