BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wędzki Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych
Cash Flow in Bankruptcy Prediction - Research Outcomes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 641-654, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Przepływy pieniężne, Badania empiryczne, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa
Cash flows, Empirical researches, Enterprises bankruptcy forecasting
Note
summ.
Abstract
W referacie przedstawiono wyniki badania nad przydatnością wskaźników finansowych wykorzystujących komponenty rachunku przepływów pieniężnych do predykcji upadłości w warunkach gospodarki polskiej. Zbadano 3 hipotezy: • model kasowy ma wyższą zdolność prognostyczną niż memoriałowy, • model mieszany ma wyższą zdolność prognostyczną niż kasowy i memoriałowy, • kolejność efektywności modeli jest następująca: mieszany, kasowy, memoriałowy. Badanie przeprowadzono na próbie 76 spółek akcyjnych za lata 2000-2002, zaś modele zweryfikowano na próbie za lata 2001-2003 z wykorzystaniem modelu logitowego o logicie liniowym i parabolicznym. Badanie wykazało, że: • model kasowy jest lepszy od modelu memoriałowego jedynie gdy wykorzystuje trend wskaźników, • model mieszany jest lepszy od modelu kasowego i memoriałowego w każdym przypadku, • logit paraboliczny podnosi nieco efektywność prognozy, ale jest trudny do aplikacji.(abstrakt oryginalny)

In a paper it was presented a research outcomes on usefulness of financial ratios based on components of cash flow statement for bankruptcy prediction in polish economic conditions. Three hypotheses were tested; • cash model is more efficient than accrual basis model in prediction, • mixed model is superior to cash and accrual based models, • an effectiveness of models is as follow: mixed, cash, accrual based. The research was carried out on a sample of 76 stock companies on years 2000-2002, and the models were validated on the sample from years 2001-2003 with a tool of logistic model on linear and parabolic logit. The research outcomes are as follow: • cash model is more useful comparing to accrual based model only in case of time series financial ratio, • mixed model is the most efficient model in any case, • parabolic logit rises up a prediction capacity of the models but is quite difficult to application.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Austin L., Bradbury M.: The Accuracy of Cash Flow Estimation Procedures. "Accounting and Finance"1995, nr 1.
 2. Aziz A., Lawson G.: Cash Flow Reporting and Financial Distress Models: Testing of Hypotheses."Financial Management" 1989, nr 1.
 3. Casey C., Bartczak N.: Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some Extensions. "Journal of Accounting Research" 1985, nr 1.
 4. Figlewicz R., Zeller Th.: An Analysis of Performance, Liquidity, Coverage, and Capital Ratios from the Statement of Cash Floks. "Akron Business and Economic Review" 1991, nr 1.
 5. Gentry J., Newbold P., Whitford D.: Classifying Bankrupt Firms with Funds Flow Components. "Journal of Accounting Research" 1985a, nr 1.
 6. Gentry J., Newbold P., Whitford D.: Predicting Bankruptcy: If Cash Flow's Not the Bottom Line, What Is? "Financial Analyst Journal" 1985, wrzesień-październik.
 7. Gombola M., Haskins M., Ketz E., Willimas D.: Cash Flow in Bankruptcy Prediction. "Financial Management"1987, zima.
 8. Gruszczyński M.: Validation of Bankruptcy Models. "Przegląd Statystyczny" 2006, nr 2.
 9. Łagodzki P.: Ocena sytuacji finansowej firmy za pomocą wskaźników opartych na mierniku cash flow."Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 1999, nr 4 (48).
 10. Mączyńska E., Zawadzki M.: Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw. "Ekonomista"2006, nr 2.
 11. Prusak B.: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2005.
 12. Rujoub M., Cook D., Hay L.: Using Cash Flow Ratios to Predict Business Failures. "Journal of Managerial Issues" 1995, nr 1.
 13. Sharma D.: The Role of Cash Flow Information in Predicting Corporate Failure: The State of the Literature. "Managerial Finance" 2001, nr 4.
 14. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. WN PWN, Warszawa 1997.
 15. Tabachnick B., Fidell L.: Using Multivariate Statistics. Pearson, Boston 2007.
 16. Waśniewski T., Skoczylas W.: Analiza przepływów pieniężnych. "Rachunkowość" 1993, nr 11.
 17. Wertheim P., Robinson M.: Earnings versus Cash Flow: The Information Provided about Changes in Company Liquidity. "Journal of Applied Business Research" 1993, jesień.
 18. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 19. Wędzki D.: Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości"2003, nr 15 (71).
 20. Wędzki D.: Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005a, nr 2.
 21. Wędzki D.: Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw. "Ekonomista" 2005b, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu