BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie kontroli finansowej
The Entity's Manager Responsibility for Financial Control in the Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 413-425, Tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Finanse publiczne, Kontrola finansowa, Koszty, Przedsiębiorstwo
Public finance, Financial control, Costs, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kontrola finansowa to system zajmujący się oceną zarządzania finansami. Zadaniem kontroli finansowej jest ustalenie ewentualnych nieprawidłowości, ich eliminowanie i przeciwdziałanie wystąpieniu w przyszłości. W jednostkach sektora finansów publicznych realizacja tych zadań wymaga odpowiedniej organizacji systemu wewnętrznej kontroli finansowej. Obowiązki i odpowiedzialność w tym zakresie ponosi kierownik jednostki.(abstrakt oryginalny)

The financial control is a system assessing the finance management. Its main task is to identify possible irregularities or errors, eliminate them and prevent their reoccurrence in the future. In the entities affiliated to the public sector to perform these tasks, the internal financial control system operating within a given entity must be properly organized. The entity's manager bear responsibility for financial control organize. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kiziukiewicz T.: Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2002.
  2. Lepsze zarządzanie finansami Unii Europejskiej. Podejście kontrolne. http://eca.europa.eu/presentation/audit_approach/audit_objectives/index_pl.htm
  3. Słownik języka polskiego, red. Szymczak M.: PWN, Warszawa 1988, t. 1.
  4. Sobieszek G., Rola Z.: Kontrola wewnętrzna. Brytyjski Fundusz Know-How. Fun-dusz Współpracy, Warszawa 2000.
  5. Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Załącznik do Komunikatu nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r.
  6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. 249, poz. 2104 z późn. zm.
  7. Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych. Ministerstwo Finansów Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego. Warszawa, maj 2007.
  8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrola_finansowa
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu