BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowska Teresa (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Wykorzystanie rachunku kosztów działań w budżetowaniu zadaniowym w gminach
Making Use of Activity Based Costing in Task Budgeting in Territorial Self-Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 427-439, Tab., bibliogr. poz. 6
Keyword
Rachunek kosztów działań, Rachunkowość, Gmina, Samorząd terytorialny
Activity Based Costing (ABC), Accounting, District, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Budżet jest planem finansowym, obejmującym rozkład zadań rzeczowych w przedziale czasowym oraz wpływów i wydatków środków finansowych. Budżet zadaniowy jest planem finansowym jednostki samorządu terytorialnego, w którym w postaci zadań budżetowych opracowuje się plany zamierzeń. W budżetowaniu zadaniowym jest przydatna kalkulacja metodą ABC. (abstrakt oryginalny)

Budget is financial plan in time partition including schedule task objective influences and expenses of financial funds. Budget is local government plan of intentions are processed in the form of budgetary tasks. ABC method is useful in task budgeting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Analiza instytucjonalna urzędu gminy, red. M. Zawicki, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
  2. Budżet władz lokalnych, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002.
  3. Komorowski J.: Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  4. Misiąg W.: Planowanie budżetowe w samorządach, MUNICIPIUM S.A., Warszawa 2005.
  5. Piechota R: Projektowanie rachunku kosztów działań, Difm, Warszawa 2005.
  6. Wójcik S.: Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Redakcja Wydawnictw Katolickich Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu