BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Niektóre zagadnienia wspólnej odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej za rachunkowość
Some Problems of Making Members of Management and Supervisory Bodies Collectively Responsible for Accountancy of a Capital Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 453-462, Bibliogr. poz. 6
Keyword
Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość
Government accounting, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Według ustawy o rachunkowości odpowiedzialnym za rachunkowość jest zarząd spółki kapitałowej. W artykule przedstawiono rodzaj i zakres odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej (komisji rewizyjnej), oraz wskazano na celowość nałożenia na członków organów zarządzających i nadzorczych wspólnej odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

According to the Accounting Act it's a board of directors that is responsible for accountings The paper presents a type boards of directors and the purposefulness of making members of management and supervisory bodies together responsible for reliability of keeping accounts and preparing the financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Będziak D.: Odpowiedzialność kama za rachunkowość jednostki. Rachunkowość, 2006, nr 9.
  2. Gos W.: Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowe. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa, 2007.
  3. Kiziukiewicz T.: Problem standaryzacji wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  4. Luty Z.: Dylematy zawodu księgowego. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 nr 76 poz. 694 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu