BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białas Małgorzata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Wycena inwestycji długoterminowych - wybrane zagadnienia
Valuation Models of Long- Term Investments - the Chosen Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 27-32, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Wycena, Inwestycje długoterminowe, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF)
Valuation, Long-term investments, International Standards of Finance Revision
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszego artykułu są metody wyceny inwestycji długotermino­wych, a w szczególności nieruchomości zaliczonych do tej grupy. Opisano, jakie zmia­ny wprowadzono od 1 stycznia 2009 r. w tym zakresie do ustawy o rachunkowości oraz jakie stanowisko prezentuje MSR 40 "Nieruchomości inwestycyjne". (abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is to describe the valuation models of long-term investments and in particular the investment property. It includes the information about the changes introduced since the January 2009 to the Polish Accounting Act. Additionally the paper describes the models of investment valuation listed in the lAS 40 Invest-ment Property. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późn. zm.).
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, t. I, Warszawa, Lon­dyn 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu