BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rozwój partnerstwa publiczno-prawnego w państwach Unii Europejskiej : implikacje wymagań ewidencyjnych
Development of Private Public Partnership in European Union Countries : Implications of Accounting Requirements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 43-49, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Ryzyko inwestycyjne, Źródła finansowania
Public-Private Partnerships (PPP), Investment risk, Source of financing
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Partnerstwo publiczno-prywatne jest traktowane jako preferowana forma finansowania i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. W krajach UE koncepcja ta rozwija się dynamicznie. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi PPP są zasady Traktatu z Ma­astricht skutkujące koniecznością pozabudżetowego finansowania większości inwestycji publicznych. Czynnikiem, który może działać hamująco na dalszy rozwój PPP, szcze­gólnie w państwach wdrażających tę koncepcję, są zasady ewidencji transakcji PPP wprowadzone przez EUROSTAT. (abstrakt oryginalny)

Private public partnership has been treated as preferred form of financing and operating of infrastructure projects. In EU countries this idea is developing dynamically. Rules of Maastricht Treaty support PPP development as an effect of financing significant number of public projects as off governments balance sheet. The Eurostat ruling connected to classification as non-governmental assets can set back further PPP development, mainly in countries starting with this concept. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A practical guide to PPP in Europę, 2nd Edition, City & Financial, London 2008.
  2. Hall D.: PPPs in the UE - a critical appraisal, October 2008, www.psiru.org.
  3. Klimas A.: Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle prawa i polityki Unii Europej­skiej. "Finanse Komunalne" nr 1-2, 2008.
  4. New decision of Eurostat on deficit and debt. Treatment of public-private partnership. Eurostat Press Office No. 18,2004.
  5. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Polityka Regionalna, styczeń 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu