BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Title
Bariery modernizacji budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego
Barriers in Modernization of the Local Government Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 51-57, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Modernizacja, Budżetowanie, Samorząd terytorialny
Modernization, Budgeting, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konieczność optymalizacji i racjonalizacji gospodarki finansowej jednostek samo­rządu terytorialnego wymaga modernizacji budżetowania tych jednostek. Kierunek zamian wskazuje na wprowadzanie metodologii programowania budżetowego a w szczególności kształtującej się lecz jeszcze nie dostatecznie określonej metody budżetowania zadań. Wymierne korzyści ze wdrożenia i stosowania nowych metod powodują, iż coraz więcej lokalnych władz stara się dokonać reformy. Jednak często implementacja programowania budżetowego nie kończy się sukcesem. Wynika to w głównej mierze z braków w doświadczeniu oraz z niedostatków w odpowiednich kwalifikacjach osób odpowiedzialnych za proces reform. (abstrakt oryginalny)

Improving and optimization of the local government economy can be reached with modernization of its budgeting system. In Poland, the main trend in budget reforming indicates on Planning-Programming-Budgeting methodology and for task based budget­ing in specific. But experience of many local government units in implementing new budgeting shows that the process proceeds with failure. The main barriers in success of the budget modernization are lack of knowledge and qualifications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Evans W., Filas J., Piszczek M., Rosenberg P., Stobnicka I.: Dosiconalenie metod budże­towania. Poradnik dla polskich samorządów. ARK, Warszawa 1996.
  2. Performance-based Budgeting. An ASPA Classic, red. G.J. Miller, W.B. Hildreth, J. Rabin. Westview, Boulder 2001.
  3. Budżet władz lokalnych, red. S. Owsiak. PWE, Warszawa 2002.
  4. Wildavsky A.: Budgeting a Comparative Theory of Budgetary Processes. Transaction Publishers, New Brunswick 1986.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu