BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsior Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fuzje i przejęcia w Polsce charakterystyka sektorów w latach 2002-2006
Mergers and Acquisitions in Poland by Industry in the Years 2002-2006
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 559-567, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia
Mergers and acquisitions
Note
summ.
Abstract
W ostatnich latach wykorzystywano proces fuzji i przejęć do zdobycia nowych rynków. W latach 2002-2004 nastąpiła stagnacja, jeżeli chodzi o liczbę transakcji w Polsce. Kolejne lata 2005-2006, to czas dynamicznego wzrostu M&A. W artykule zaprezentowano charakterystykę sektorów, w których przeprowadzono procesy fuzji i przejęć. Badania wykazały, że na przestrzeni lat największy udział procentowy w liczbie transakcji M&A odnotowano w sektorze wytwórczym.(abstrakt oryginalny)

The last years new markets were contested by mergers and acąuisition processes. Number of transaction were fixed and stagnation has appeared in Poland in years 2004-2005.The next period M&A transactions have dynamically increased in Poland during 2005-2006 years. The paper presents characteristic of economy sectors reported processes of mergers and acąuisitions. The research indi-cate that the highest share among all transactions have taken place in industry.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Błędowski R.: Fuzje i przejęcia najważniejsze trendy i największe transakcje. ISl Deal Watch, opracowanie Holon Consultants dodatek do magazynu Harvard Business Review Polska z września:2007 r [w:] http://www.holon.pl/pdf/17_Brief_art_l_d.pdf
  2. Nogalski B., Wróbel P.: Tendencje w rozwoju polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw. W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Duraj. Oficyna Wydawnictwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydawnictwo Naukowe "NOVUM" sp. z o.o., Płock-Łódź 2006, Część 1.
  3. Piszewski J.: Fuzje i przejęcia w Polsce. MSP Standard.pl - IT dla małych i średnich firm copyright 2008 IDG Poland SA, 31 stycznia 2008 [@:] ww.mspstandard.pl/artykuły/57200/Fuzje.i.przejęcia. W.Polsce.html.
  4. http://lodz.biznespolska.pl/files/reports/ma_survey_poland.pdf
  5. www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2004/ma_survey_2003_country.pdf
  6. http://www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2006/fuzje_cee_survey_pl.pdf
  7. http://www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2007/cee_ma_raport_krajowy_2007.pdf
  8. www.pwc.coni/pl/M&A_Survey.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu