BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwajca Danuta (Politechnika Śląska)
Title
Budżetowanie kosztów działań marketingowych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 389-398, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Marketing, Budżetowanie, Koszty
Marketing, Budgeting, Costs
Note
streszcz., summ..
Abstract
Budżetowanie kosztów marketingowych wymaga wyodrębnienia działań marketingowych oraz związanych z nimi kosztów. Te działania to nie tylko promocja i reklama, ale także badania rynkowe, kształtowanie produktu, organizacja dystrybucji. Budżet kosztów marketingowych powinien obejmować koszty ogólne, związane z funkcjonowaniem komórki marketingu oraz koszty realizacji planowanych kampanii promocyjnych czy badań rynkowych.(abstrakt oryginalny)

Budgeting of marketing costs reąuired to separate the marketing activities and associated costs. These activities include not only promote and advertise, but also market research, product creation, organization of distribution. The budget should include generał marketing costs, related to the functioning of the marketing department and costs of promotional campaigns and market research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brittain R. L., Sales Forecasting and Marketing Cost Control, "National Association of Cost Accountants BuUetin", November 1953, No. 3.
 2. Dow L. A., Marketing Costs and Economic Theory, "Journal of Marketing" April 1955, No. 4.
 3. Efektywność marketingu, pod red. W. Wrzoska, PWE, Warszawa 2005.
 4. Faulkner J. C., Pruning Marketing Costs in 1971, "Management Review" 1971.
 5. Goldman H., Cutting Sales and Marketing Costs, ,JVIanagement Review", March 1991.
 6. Koszty i efekty działań marketingowych, pod red. L. Garbarskiego, SGH, Warszawa 2008.
 7. Nowak M., Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa 2007.
 8. Nowotny I., Plan marketingowy. Budowa przyszłości przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993.
 9. Podstawy marketingu. Po red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1996.
 10. Rapp J., Determining the Advertising Budget, "The CPA Journal", September 1980.
 11. Schewe C., Marketing. Principles and Strategies, Random Mouse, Inc., New York 1987.
 12. Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu