BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Badanie wpływu cash flow i wybranych wskaźników rynkowych na stopy zwrotu spółek giełdowych
The Assessment of the Influence of Cash Flow and Market Indicators on the Rate of Return of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 399-410, rys., tab.,bibliogr. 2 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy, Przepływy pieniężne, Spółki giełdowe, Stopa zwrotu
Financial investment, Capital market, Cash flows, Stock market companies, Rate of return
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na rozwiniętych rynkach kapitałowych ważną rolę pełnią kapitalizacja i płynność akcji, które często są wykorzystywane bezpośrednio w analizach opłacalności inwestycji i pośrednio do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej firmy. Sugeruje się również znacznie szersze niż w klasycznej analizie fundamentalnej wykorzystywanie informacji o przepływach pieniężnych w firmie, którym przypisuję się większą rolę niż wynikowi finansowemu spółki. W artykule podjęto próbę zbadania istotności wpływu na stopę zwrotu akcji takich czynników jak cash flow, kapitalizacja, płynność oraz wskaźniki rynkowe cena do zysku (P/E) i cena do wartości księgowej (P/BV). (fragment tekstu)

In the analysis of stock-exchange companies, the fundamental analysis belongs to the most essentials and most advanced method groups. The analysis is strictly connected with long-term investment which makes use of the study of a company's economic-financial condition. Within this analysis an important role is played by market indicators. In practice, this group is limited to two indicators: P/E and P/BV. Practically not used by investors in this type of analyses are liquidity and capitalization of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. In the subject bibliography, a hypothesis is put forward which states that both liquidity as well as capitalization and cash flow have a fundamental influence on the investment's profitability, measured by the rate of return. The aim of the research results presented in the article is an attempt to answer the question whether on the Polish capital market, at its current development stage, it is possible to observe statistical regularities in correlations between the rate of return with liquidity, capitalization, P/E, P/BV and cash flow. The study was carried out for the period 02.02-30.03.2007 on the basis of companies included in the WIG20 index. (original abstracts)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Tarczyński W., Rynki kapitałowe metody ilościowe, vol. 1, Placet, Warszawa.
  2. Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu