BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przepływy pieniężne dla wszystkich stron finansujących do celów oceny efektywności inwestycji
Free Cash Flow to Firm Used for Investment Appraisal
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 427-438, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy, Przepływy pieniężne, Efektywność inwestycji
Financial investment, Capital market, Cash flows, Efficiency of investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jak pokazują badania praktyki błędne użycie miar dyskontowych wynika przede wszystkim z niedokładności lub wręcz błędów w przygotowaniu danych wejściowych do wyliczeń dyskontowych. Błędy mogą dotyczyć zarówno przyjmowanych założeń dotyczących przyszłości, szacowania parametrów, jak i samego sposobu prowadzenia obliczeń. Jednym z tych obszarów potencjalnych błędów są przepływy pieniężne, które z jednej strony powinny odpowiadać regule spójności z kosztem kapitału stosowanym w dyskontowaniu, a z drugiej strony uwzględniać zasadę przyrostowości projektu inwestycyjnego i efekty uboczne powodowane przez projekt inwestycyjny. Zasady te i wynikające z nich konsekwencje zostały opisane w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)

One of the potential area of mistakes and errors in investment appraisal is definition of the cash flow used for the appraisal process. The cash flow in the most commonly used method of investment appraisal utilizing weighted average cost of capital could be defined as free cash flow to firm. Such cash flow should be coherent with the cost of capital used for discounting. It should also be consisted with the incremental characteristic of the investment project and should include all side effects produced by execution of the project in the firm. This issues are carefully analyzed in the paper. (original abstracts)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Budżetowanie kapitałów. Pr. zb. pod red. W. Pluty. PWE, Warszawa 2000.
  2. Drury C, M. Tayles, The Misapplication of Capital Investment Appraisal Techniques. Management Decision. 1997, No. 35/2, s. 86-93.
  3. Jajuga T., T. Słoński, Finanse spółek - długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1995.
  4. Wiśniewski T.: Wpływ założenia o realizacji przepływów pieniężnych na końcu roku oraz sezonowości przepływów pieniężnych na ocenę efektywności inwestycji, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. Pr. zb. pod red. K. Jajugi, W. Ronki-Chmielowiec, prace naukowe AE we Wrocławiu nr 952, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2002, s. 516-523.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu