BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mietlewski Zygmunt (Akademia Morska w Gdyni)
Title
O naturze falowej rynku
Quantum mechanics of the market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 488-498, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Modele wyceny, Matematyka
Enterprise valuation, Pricing models, Mathematics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W referacie przedstawiamy koncepcję modelu standardu, przy pomocy którego proponujemy zobligować firmy do dokonywania wyceny swojego przedsiębiorstwa, tj. definiować ceny akcji oraz ich liczbę. Koncepcja proponowanego modelu wyceniania wartości rynku oparta jest na teorii falowej rynku, według której RYNEK ma naturę falową! Ceny akcji to fale o określonej długości', a wszystkie informacje o rynku zawarte w cenie akcji zawarte są w fali. Matematyka jest kluczem do sejfu z tymi informacjami. W matematyce istnieją bardzo złożone obiekty, np. liczby ujemne, liczby zespolone, macierze. Zbiór tych obiektów powiększamy o kolejny taki obiekt - liczby kwantowe. Podlegają one regule kantowania i przenoszą nas one ze świata liczb w świat mechaniki falowej rynku. Sposób, w jaki odbywa się ta niezwykła podróż, oraz jakie mogą być dla nas praktyczne rezultaty z zaimplementowani mechaniki kwantowej rynku do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w gospodarce dotyczących gospodarowania rzadkimi zasobami, objaśniamy i pokazujemy w referacie. (fragment tekstu)

The market is of the wave nature! Prices of the action are waves of the determined length and all information about the market included in the price of the action is included in the wave. Mathematics is the key to the safe with this information. Very complex objects are existing in mathematics, e.g. negative numbers, complex numbers, matrices. We are increasing the set of these objects for next such a object - quantum numbers. They are undergoing the rule of wangling and they are moving us from the world of numbers to the world of wave mechanics of market. Method and results of implementation of quantum mechanics of the marke, are explained in the report. (original abstracts)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Mietlewski Z., Budżetowanie przedsięwzięć gospodarczych, Prace naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2005.
  2. Mietlewski Z., Szkic do mechaniki ekonomii kwantowej rynku, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 467 Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia Nr 7, Kraków - Zakopane 2007.
  3. Orear Jay, U podstaw fizyki, PWN, Warszawa 1966.
  4. Wróblewski K.A., Historia fizyki, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu