BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie)
Title
Zarządzanie informacją w sprawozdaniu finansowym spółki
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 511-526, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Zarządzanie informacją, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Financial statements, Information management, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie informacją finansową umożliwia dostarczenie odpowiednich, choć nie zawsze wiarygodnych danych odbiorcom takiej informacji: właścicielom, inwestorom, bankom, wierzycielom. Przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami MSR daje wiele możliwości interpretacyjnych, związanych chociażby z szacowaniem podstawowych wartości w bilansie i rachunku zysków i strat. To z kolei prowadzić może do wypaczenia wyniku finansowego i sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa. Najmocniej tą niedoskonałość MSR widać w dobie kryzysu gospodarczego, gdy prawdziwa informacja finansowa jest celowo zatajana pod pozorem przestrzegania przepisów międzynarodowych. Swoboda w stosowaniu przepisów zależy od postawy audytorów oraz agencji ratingowych. W którym kierunku powinny ewoluować przepisy międzynarodowe w zakresie rachunkowości, aby uodpornić informację finansowana czynniki sytuacyjne i uczynić ją rzeczywiście wiarygodną.(abstrakt oryginalny)

Managing financial information gives the opportunity to provide appropriate, but not always reliable data for receivers like: shareholders (owners), investors, banks, creditors. Preparing financial statements according to IAS allows for a lot of interpretative possibilities, even connected with balance sheet and profit&loss statement basic values assessment. It can distort financial results and inventory of the company. Global financial market collapse gives the new opportunity of assessment if fair value is considered a reliable source of financial information for shareholders, investors and creditors. It automatically triggers off changes in total value of assets in balance sheet and deteriorates the financial situation (probability of loses in profit and loss statement, decrease of equity in balance sheet). Companies have to follow rules included in IAS and US GAAP. This means that they must use fair value in balance sheet valuation at the end of each year. Fair value cannot be the best or right method in case of unstable market (bull or bear market, political influence etc). Local accounting rules and last regulations included in IAS allow to use purchase price of assets known as historical cost, especially if fixed or current assets are aimed to be used in long term. It can really help to improve financial results of 2008 in case of most stock companies and give more reliable information to all existing and potential shareholders.(original abstracts)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gabrusewicz W. Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2008, Zeszyty naukowe nr83
  2. Gazeta Prawna, nr 60/2009, Wkrótce powołany będzie regulator agencji ratingowych, autor Nikki Tait, przedruk z Financial Times
  3. Gut P. Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006
  4. Jarugowa A., Kabalski P. Znowelizowana ustawa o rachunkowości a standardy międzynarodowe. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, 2001
  5. Kołaczyk Z., Czerny J. Rachunkowość finansowa w praktyce Wydawnictwo Forum, Grudzień 2002
  6. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
  7. Świderska G.K., Jak czytać sprawozdania finansowe. Przewodnik Menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2007
  8. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości: ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
  9. Wąsowski W., Kreatywna rachunkowość - fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa2005
  10. Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994 z późniejszymi zmianami, stan prawny na 01.01.2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu