BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralska Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zasady odliczania darowizn od dochodu podatkowego
Rules for Deduction of Income Tax Donations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 47-55, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Dochód podatkowy, System podatkowy, Darowizny, Organizacje pożytku publicznego
Tax revenue, Tax system, Donation, Public benefit organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Darowizna jest sposobem na wsparcie finansowe lub rzeczowe jednostki, która takiej pomocy potrzebuje. Wymierną korzyścią dla darczyńcy jest możliwość odpisania przekazanej darowizny od dochodu, a tym samym pomniejszenie podatku do zapłaty. W artykule przedstawione są zasady dokonywania odliczeń darowizny od dochodu przez podatnika podatku dochodowego oraz wymogi jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z takiego odliczenia. W opracowaniu zastosowano metody badawcze takie jak: analiza i dedukcja. (abstrakt oryginalny)

Donation is a way of supporting units in need - by giving them money or belongings. A rational advantage for the donor is a possibility to deduct the value of the donation from the income, which results in paying a lower income tax. The article discusses the principles regulating the deduction under discussion and the requirements that must be met to take advantage of the right to make such a deduction. The study used research methods such like: analysis and deduction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeszczyńska S. (2004), Darowizna w prawie podatkowym, "Monitor Podatkowy" nr 9.
 2. Molik P. (2010), Darowizna nie powiększy straty podatkowej, "Dziennik Gazeta Prawna" z 06.09.2010, www.podatki.gazetaprawna.pl.
 3. Niedzielska D., Ekwiwalentność świadczeń, "Encyklopedia Gazety Prawnej", www.gazetaprawna.pl.
 4. Suski P. (2011), Stowarzyszenia i fundacje, LexisNexis, wyd. 4, Warszawa.
 5. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.
 6. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych , DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.
 7. Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia, DzU 1989, nr 29, poz. 154, z późn. zm.
 8. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, DzU 2010, nr 234, poz. 1536, z późn. zm.
 9. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2010, nr 51, poz. 307, z późn. zm.
 10. Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, DzU 1983, nr 45, poz. 207, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 12. Wowra J.(2006), Darowizna w podatku dochodowym od osób prawnych, "Doradca Podatnika" nr 14, www.e-podatnik.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu